header-photo

ابطحی: تعداد تظاهر کنندگان امروز از تظاهر کنندگان 22 بهمن هم بیشتر بود

ابطحی با زیرکی تمام به سردمداران استبداد طلب خون ریز یاد آوری کرده است که خیزش آزادی طلب و عدالت خواه مردم انقلابی جدید است که مردم بیشتری را از مثلا پاسداشت انقلاب 57 به میدان آورده است.
نزدیک خیابان انقلاب معلوم بود خیلی بیشتر از 22 بهمن امده اند.
 نمی دانم آیا سردمداران دروغ و تقلب این قدر فهم دارند که با شنیدن صدای مردم در برابر خواسته ی آن ها کرنش کنند و بر مردم ایران و تاریخش هزینه های غیر ضروری تحمیل نکنند. 


1 comments:
ناشناس

گفت...

لاگین نشدن یاهو
سلام برای این مشکل به قسمت preferences بروید
connect via proxy server را انتخاب کنید
گزینه http proxy را انتخاب کنید
و ok را بزنید تمام
seo | Homepage | 06.17.09 - 7:19 am | #
Blog Widget by LinkWithin