header-photo

خودشان پایگاه بسیج را آتش زدند

طبق گزارشی که از طریق ایمیل به دستم رسیده اعضای پایگاه بسیج تا جایی که تیر داشته اند تیر اندازی کرده اند. یک نفر به دست مردم افتاده است ولی بقیه فرار کرده اند و قبل از فرار هم پایگاه را آتش زدند تا چیزی دست مردم نیافتد.
گزارش را به زبان انگلیسی در اینجا بخوانید. در باز نشر گزارش بکوشید.


1 comments:
ناشناس

گفت...

دستگیری ابطحی
دستگیری ابطحی
سید محمد علی ابطحی معاون سابق آقای خاتمی و مشاور مهدی کروبی صبح امروز (سه شنبه) دستگیر شد. منتظر آزادی ایشان می مانیم تا مطلب جدید خود را بر روی سایت قرار دهند
*************
مطلبی که خوانید ، از وبنوشت آقای ابطحی نقل شده است. ستگیری ابطحی نشانه ای است که موج دستگیری ها فاتر از این هم خواهد رفت. پیداست نظام می خواهد با مشت آهنین صدای مردم را خاموش کند. این صدا را چگونه باید به گوش نظام رسانید ک بخواهد و بتواند این صدا را گوش کند.
به نظرم همان جمعیت میلیونی که در راهپیمایی صدای سکوت در روز دوشنبه ایران و جهان را تکان داد؛ اگر بخشی از آن هم در نماز جمعه شرکت کند و با صدای بلند بخواهد که رایش پس داده شود، نمی توانند نماز جمعه را سرکوب کنند یا مثل گذشته نماز گزاران را کتک بزنند.
نماز جمعه فرصتی است، که رهبری نظام صدای مردم را مستقیما بشنود... بگذاریم یک بار هم که شده صفوف نماز جمعه رکورد تازه ای پیدا کند...
فریاد | Homepage | 06.16.09 - 10:20 am | #
Blog Widget by LinkWithin