header-photo

خبرگزاری های خواب ایران

باز هم تکرار ادعاهای بزرگ و دست های خالی. الان بیش از یک ساعت از حمله ی زمینی اسراییل به غزه می گذرد و بعضی از خبرگزاری های مهم ایران (ایسنا، مهر، کار) در خواب به سر می برند و حتی خبرگزاری مهر در یکی از آیتم های خبری اش گزارش از اختلاف و دودستگی بین مسئولان اسراییلی برای حمله ی زمینی می دهد! در مقابل خبرگزاری فارس که انتقادات زیادی هم بر آن وارد است در چندین ایتم متفاوت هم از حمله خبر می دهد و هم به نقل از خبرگزاری های دیگر خبرهای جانبی یی را گزارش کرده است. 
Blog Widget by LinkWithin