header-photo

چرا آمدن خاتمی به مذاق تحول خواهان تلخ می آید؟

(کاری  از هادی حیدری)
در این چند ماهه که آمدن یا نیامدن خاتمی مطرح بوده است عده ای به دلایل مختلف با آمدن او مخالفت کرده اند و هر کدام دلیلی داشته اند ولی یک دلیل کمتر گفته شده نیز زیر پوست برخی مخالفت ها پنهان است. درست که با ویرانی هایی که دولت احمدی نژاد بوجود آمده آمدن خاتمی راه نجاتی برای مردم است ولی واقعیت انکار ناپذیر این است که خاتمی همان قدر مردم را نجات خواهد داد که حکومت جمهوری اسلامی ایران را. و این نتیجه ای نیست که تحول خواهان را راضی کند. یعنی آمدن خاتمی (با توجه به سابقه ی  او در ناوفاداری به رای مردم) بیشتر باعث تجدید قوا و آبروداری سیستمی خواهد شد که تحول خواهان در پی تغییر آن هستند. فراموش نمی شود کرد که خاتمی یک بار در آخرین سخنرانی اش در دانشگاه تهران در مقام ریاست جمهوری اعلام کرد که حفظ نظام را به وفاداری به رای مردم ترجیح داده است. برای همین برای آنانی که حقیقتا به دنبال تحول هستند آمدن خاتمی نوعی خود زنی و خدمت به سیستمی است که دشمنی اش را با آزادی و حقوق اساسی مردم را حتی کتمان هم نمی کند.
Blog Widget by LinkWithin