header-photo

عکس های آیت الله خزعلی در دولت و رهبری در دانشگاه

(روی عکس ها کلیک کنید تا به اندازه ی بزرگتر آن ها را ببینید)
 آیت الله خزعلی که از معدود روحانیانی شده است که از دولت دفاع می کند  که البته با سابقه ی ایشان نمی دانم آیا احمدی نژاد باید خوشحال باشد یا نه. به هر حال آنچه که از عکس ها بر می آید ورشکستگی محبوبیت احمدی نژاد آنقدر بالا گرفته که مجبور است جناب آیت الله را با یک خروار بد اخلاقی تحمل کند (به قیافه ی ترش کرده ی احمدی نژاد دقت کنید). گذشته  از آن من که نفهمیدم حضور آیت الله در هیات دولت چه معنا دارد.   
عکس های بالا هم نشان دهنده ی ابراز احساسات دانشجویان به حضور رهبری در دانشگاه علم و صنعت که خاستگاه احمدی نژاد است می باشد. آدم فکر می کند وقتی رهبری از بین همه ی دانشگاه ها احمدی نژادی ترین و در نتیجه امن ترین دانشگاه را برای دیدار با دانشجویان  انتخاب می کند حتما باید همه فدایی او باشند. اما باز هم عکس های هر دو خبرگزاری فارس و مهر روایت دیگری دارند. رهبری هم ظاهرا قیمت بسیار بالایی در حمایت از احمدی نژاد پرداخته و می پردازد. البته عکس های دیگری هم با دست های بالا آمده ی بیشتری هست ولی بی رغبتی دانشجویان در نشان دادن احساسات تحمیل شده در تمام این عکس ها آشکار است.
Blog Widget by LinkWithin