header-photo

تحریف اصولگرایانه ی واقعیت به شیوه ی خبرگزاری فارس

دنیای اینترنت مقایسه ی رفتار رسانه ها را بسیار آسان کرده است و کسانی که با دقت بیشتری به تیتر ها و خبرها نگاه کنند می توانند نگاه و گرایش رسانه ها را دریابند. رییس سازمان ثبت و اسناد در گفت و گو با خبرنگاران آماری را داده است. شمار ازدواج و طلاق نیز از جمله ی این آمار است. اصل خبر این است

طي 8 ماهه سال جاري ، 648 هزار و 975 مورد ازدواج در كل كشور به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/3 درصد رشد را شاهد بوده‌ايم، در عين حال طي همين مدت 68 هزار و 749 مورد واقعه طلاق به ثبت رسيده نسبت به مدت مشابه سال 86 ،4/4 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

بنابراین با مقایسه رشد ازدواج و طلاق مشخص است که در هشت ماهه ی اول سال طلاق از ازدواج رشد بیشتری داشته است و اگر قرار باشد تیتری زده بشود طبیعتا باید منطبق بر این واقعیت باشد. این همان کاری است که خبرگزاری ایسنا و مهر کرده اند:


اما خبرگزاری فارس که اصولگراترین خبرگزاری های شناخته شده است حتما برای نشان دادن خدمات دولت نهم این گونه تیتر می زند:

آمار ازدواج نسبت به سال قبل 6/3 درصد رشد يافت

و بعد یک بار دیگر عین همین آمار را به عنوان تیتر دوم تکرار می کند. اگر مسلمانی و انتظار امام زمانی این است ارزانی روش های ماکیاولی اتان باد. 

دست آخر اینکه بازتاب آنلاین عین خبر مهر را کپی کرده و با نهایت تقوا و اصولگرایی دو آتشه خبر را گزارش بازتاب آن لاین معرفی کرده است. در اینجا 
Blog Widget by LinkWithin