header-photo

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

نه مشغول بازی با کیبورد نیستم. دیروز به اندازه ی کافی در موزه ی تیت لندن از خلاقیت های هنری! شگفت زده شده بودم که امروز برخوردم به خبری از یک زوج فوق هنرمند سوئدی که انتخاب کرده اند اسم پسرشان را «البین» بگذارند ولی عجیب است که دیکته ای 43 حرفی برای آن انتخاب کرده اند و ادعا می کنند که این نام «خلق هنری اکسپرسیونستی» است. البته دادگاه سوئد از این انتخاب ناراضی بود و پدر و مادر را 5000 هزار کرون جریمه کرد. در اولین پاسپورت این آقا پسر به جای نام عبارتی نوشته اند که به معنای «پسر کوچولوی بی نام» می باشد.

راستش با وجودی که از بخش هایی که از موزه ی تیت دیدم خوشم نیامد ولی به هرحال هنرمندان حق دارند کار خودشان را بکنند ولی استفاده از کودکان برای بیان هنری عجبیب چندان منصفانه به نظر نمی رسید. آیا نمی شود بحث کودک آزاری را مطرح کرد؟

پی نوشت و توضیح: دوستی توضیح داده که نوشته بالا اطلاعات اشتباه داده است. حرف ایشان تا حدودی درست است ولی واقعیت این است که نگاه من بیشتر متوجه قسمت هنر مدرن قضیه بود و لینک هم داده بودم تا دوستان خودشان مراجعه کنند. به هر حال
به طور خلاصه داستان این است: این پدر و مادر برای بچه اشان تا پنج سالگی اسم نمی گذارند بعد دادگاه احظارشان می کند و 5000 کرون جریمه اشان می کند و آن ها این اسم 43 حرفی را پیش نهاد می کنند که باز هم دادگاه نمی پذیرد و جریمه همچنان باقی می ماند.


1 comments:
سيروس

گفت...

سلام عرفان جان مرسي اومدي تولد
Blog Widget by LinkWithin