header-photo

کودک آزاری؟!

بسیاری که دلشان برای ایران می سوزد و مشاهداتی هم در باره ی فرهنگ غرب داشته اند لاجرم از نگاه خود نسخه های برای مام بیمار وطن می نویسند که گاه تنها چیز خوبی که در آن نسخه پیدا می شود فقط همان قصد خیر اولیه است.

مثلا لینکی در بالاترین است که برای عکس بالا تیتر «کودک آزاری» را انتخاب کرده است. گویی کودکان غربی در یک خلا بزرگ می شوند و یا اینکه هیچ پدر و مادری هیچ چیزی را به آن ها یاد نمی دهند و یا مثلا تحمیل نمی کنند. عزیز جان پدر و مادری که فرزندشان را سکولار بار می آورند همان قدر تحمیل گرند که پدر و مادری که فرزندشان را مذهبی بار می آورند. هر دو به او جهت می دهند و فرقی بین این دو نیست. هر پدر و مادری بهترین سرنوشت را برای فرزندش می خواهد و با توجه به قضاوت خود سعی در هدایت فرزندش به آن سو دارد. دیگران می توانند با آن جهت موافق و یا مخالف باشند ولی متهم کردن پدر و مادرها به کودک آزاری به خاطر زدن یک سربند از انصاف به دور است. بر اساس این لینک و این نگاه انگار تمام دنیا را کودک آزارن پر کرده اند و تمام ماها نیز فرزندان کودک آزاری هستیم.

بیاییم به خاطر مخالفت های سیاسی معناها را سبک و لوث نکنیم. این گونه تیتر زدن به نظرم توسعه ی خشونت و تشویق به تقسیم جامعه است.ء

پ.ن. واقعیت این است که زیر نویس فارس (کودک بسیجی) همان قدر تحمیلی و غیر واقعی است که تیتر لینک بالاترین(کودک آزاری).ء


3 comments:
hakar

گفت...

ممنون به خاطر این پستت

human being

گفت...

بیاییم به خاطر مخالفت های سیاسی معناها را سبک و لوث نکنیم.0

عرفان جان حرف دل ما را زدی ... ممنون . درد جامعه ی ما اکنون همین عمق را ندیدن و متعصبانه قضاوت کردن است.. نه تحلیلی و نه روشنگری یی... درد جامعه ما اکنون خود منتقدان است....0

نقد کردن هنوز شناخته نشده ... حتی توسط منتقدین... خرد کردن و دگم محکوم کردن فقط جوی غیر انسانی به بار می اورد...0

واقعا زیبا بود

human being

گفت...

یک چیز هم برای خنده: شاید منظور تیتر زن آن کلاه وشال گردن بوده که نمی گذارد بچه محیطش را حس کند!!!!!0
Blog Widget by LinkWithin