header-photo

آقای احمدی نژاد ببینید چگونه ایران و ایرانیان را سخره ی دیگران کرده اید!

آقای احمدی نژاد بارها خود را به جامعه ی دانشگاهی منتسب دانسته اید و سعی کرده اید مثلا از قله های علم و دانش صحبت کنید و از آبروی ایران. آن سابقه پیش کش، اگر اندکی از جوانمردی کارگرانه ای که می دانم در کارگاه هر آهنگری یافت می شود (و شما نیز یک آهنگر زاده اید) به کار برید و به عکس های زیر نگاهی کنید شاید قدر جوی در شیوه ی کشورداری و شعار پردازی و دشمن سازی تجدید نظر کنید و این قدر به فرهنگ ایران و تاریخ و فرزندانش ناجوانمردی نکنید. داستان این است: روزنامه ی تارت روزنامه ی طنزی است که در بیشتر دانشگاه های مهم انگلستان رایگان توزیع می شود. جالب است بدانید که در اولین شماره آن بوش و شما تنها میهمانان افتخاری بین المللی اش برای مضحکه بودید! و البته ایران بی گناه نیز در همین آتش با شما می سوزد.ء

در کل روزنامه ی 16 صفحه ای تنها دو نقل قول وجود دارد که یکی از آنها به شما تعلق دارد (گرچه مرجع را اشتباه گفته است): ء


و البته پیشرفت های علمی اتان نیز در ستون علمی اینگونه معرفی شده است:ءو در پایان ببینید از شخص شما (که به هر حال نماینده ی رسمی مردم ایران شناخته می شوید) چه شناسنامه ای ارایه شده است. حتما به این ها افتخار می کنید! نه؟


برای واضح تر دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید.
آدرس اینترنیت این روزنامه اینجا


1 comments:
ناشناس

گفت...

منتصب = منتسب

aliashtari
Blog Widget by LinkWithin