header-photo

آفرین بر هر دوتاتان، آفرین!


فضای کارگری محیط و چهره ی بی ادعای هنرمند جوان در کنار زیبایی رؤیایی زن داستان همیشگی زیبا رویان دست نیافتی و خواب های هنری. راستی کدام زیباتر است هنر فرش بافی این جوان یا آن زیبارو؟

حتما روی عکس کلیک کنید تا آن را در اندازه ی بزرگ ببنید.


1 comments:
mehrdad

گفت...

پاسخ : زیبارو
Blog Widget by LinkWithin