header-photo

جاده ی دهکده ی جهانی یک طرفه نیست

اعطای لقب شوالیه گری به سلمان رشدی یک بار دیگر عصبیت ها و حساسیت های قدیم را زنده کرده و البته باعث مطرح شدن سئوالاتی جدید نیز شده است. در خوش بینانه ترین حالت باید گفت که در وضعیت پر تنش کنونی این کار بسیار بی خردانه بوده و اگر به عمد صورت گرفته باشد بسیار ستیزگرانه بوده است که گمان نمی کنم درعمل به دمکراسی و آزادی بیان کمکی بکند. اگر کشورهای جهان اول توقع رفتار مسئولانه از کشورهای جهان دوم و سوم دارند خود باید نشان بدهند که رفتار مسئولانه را بلدند و قواعد آن را رعایت می کنند.

واقعیت این است که اگر طبیعت ارتباطات و دهکده ی جهانی بودن کشورهای غربی را محق می کند که به کشورهایی همچون مصر، یمن، ایران، پاکستان، بنگلادش، ازبکستان، ترکمنستان و ... ایراد بگیرند که موازین دمکراسی را رعایت نمی کنند و آن ها را با استفاده از حربه های نظامی و اقتصادی و تکنولوژیک وادار به حرف شنوی کنند و این دخالت در امور داخلی تلقی نمی شود و عملی پیشرو و مترقیانه است آنگاه به نظرم کشورهای دیگر نیز حق دارند برای احترام به اعتقادات شهروندانشان از کشورهای غربی ساکن این دهکده ی جهانی بخواهند کسانی که به هر دلیلی مغضوب این شهروندان هستند را تکریم و تقدیس نکنند تا بی دلیل هیزم بیار تندگرایی و تندخویی نشوند و تحقیر و تحریک را دامن نزنند.


1 comments:
DADABASE

گفت...

جناب حرف حساب، اتفاقا این عمل ملکه انگلیس نشون میده که از نظر اینها جاده جهانی نه تنها یه طرفه هست بلکه از این جاده یکطرفه فقط برای تهاجم به فرهنگها و مردمهای دیگه استفاده میکنند. جایزه شوالیه به سلمان رشدی طرف دیگر سکه اهدای جوایز جنگی به افسران و درجه داران آدمکش ارتش انگلیسیه در در عراق و افغانستان مشغول نابودی جامعه و کشتار مسلمانها هستند، منتها این شوالیه در نبردی فرهنگی در حال تهاجمه.
Blog Widget by LinkWithin