header-photo

پیشنهادی به بالاترینی ها

به نظرم در تمام قسمت های بالاترین بخصوص در قسمت فرهنگ و هنر حضور لینک هایی مربوط به افغانستان، تاجیکستان و هند که فارسی در آنها بیشتر صحبت می شود بسیار کمیاب است و هر از چند گاهی هم که لینکی دیده می شود با خوش آمد گویی رای دهندگان مواجه نمی شود. پیشنهادم این است که برای همه گیر شدن بالاترین حتما به این لینک ها بیشتر بپردازیم و در رای دادن به آنها سخاوت بیشتری داشته باشیم.
به این ترتیب ضمن پوشش تمام گستره ی فارسی زبانان که گاهی می توان آنها را درترکیه، پاکستان، آلبانی، بوسنی، چین و یا زنگبار هم پیدا کرد شاید بتوان کابران دیگری از این کشورها را نیز به بالاترین جذب کرد و بالاترین را همه جانبه تر کرد.
Blog Widget by LinkWithin