header-photo

اسکای نیوز و داستان های پس از آزادی ملوانان ها

William Shawcross

به محض به زمین نشستن هواپیمای ملوان ها لحن تونی بلر تغییر کرد و همچنین لحن برخی از خبرگزاری ها. در این بین یک نفر به نحو مشمئز کننده ای سعی کرد شمایی بسیار قرون وسطایی، خشن، تروریست و غیرمتمدن به ایران بدهد. او کسی نبود جز ویلیام شاکراس که بر روی تصاویر زنده ی انتقال نظامیان انگلیسی به پایگاهی در دوون از طریق اسکای نیوز صحبت می کرد. گمانم خوب است که اسکای نیوز و این فرد را ایرانیان به خوبی به خاطر داشته باشند و در وبلاگ های انگلیسی اشان نیز این اولترا نئوکان انگلیسی مطلقا ضد ایران را معرفی کنند.
Blog Widget by LinkWithin