header-photo

رای های احمدی نژادی در بالاترین

سایت بالاترین را دیگر همه می شناسند. علاوه بر اینکه خود گردانندگان سایت بالاترین دست به حذف و سانسورشان تا حدی خوب است (به شرط اینکه خیلی ناراحت نشوند) اما اخیر مشاهده شده است که نیروهای ساماندهی وزارت ارشاد که هم اکنون سایت خودشان برای چندمین بار هک (حک؟) شده اقدام به رای منفی دادن به لینک هایی می کنند که به دولت امام زمانی احمدی نژاد بگویند بالای چشمت ابروست تا بدین ترتیب از انتقال لینک ها به صفحه ی پرخواننده ترین ارسال ها جلوگیری کنند!
از این امت همیشه در صحنه ی خرابکاری حاضر دعوت می شود بالاترین را به گند نکشند.


1 comments:
i Mechanical Engineer

گفت...

با حرفی که زدی مخالفم بالاترین سانسور نداره اما همکاران رژیم را شاید ما ها باید با هم متحد شیم تا ما هم لینک های مخالف را به بالا ببریم من حاضرم با هرکس همکاری کنم
Blog Widget by LinkWithin