header-photo

اعتراض همگانی به سایت آمازون

سایت آمازون در صفحه ای که کتاب جیمی کارتر رییس جمهور اسبق آمریکا (Palestine: Peace Not Apartheid) با وجودی که تا الان حدود 436 نقد بر کتاب نوشته شد تمام فضای صفحه اولش را به نقد منفی واشنگتن پست اختصاص داده. (در اینجا) به همین دلیل یک طومار اینترنتی تهیه شده که خوب است کسانی که مایلند به آنجا بروند و آنرا امضا کنند.
امضای نامه ی اینترنتی در اینجا


1 comments:
فرزاد

گفت...

خوب این به ما چه ربطی داره؟ خود جیمی کارتر و هم حزبی هاش برن اعتراض کنن!
Blog Widget by LinkWithin