header-photo

نامه سرگشاده گروهی از وبلاگ نویسان ایرانی به علی مطهری

خدمت جناب آقای علی مطهری
با عرض سلام و احترام

ما، گروهی از هم‌وطنان شما هستيم که خود را فعال و هوادار «جنبش سبز مردم ايران» می‌دانيم. جنبشی که اعضايش از زمان برگزاری دهمين انتخابات رياست جمهوری تاکنون متحمل رنج و درد فراوان شده‌اند. ما برخی از همراهان خود را در خاک و خون ديده‌ايم و گروه بيشتری را امروز در بند و اسارت داريم. ما مورد ظلم قرار گرفتيم اما همچنان دادگاهی برای تظلم‌خواهی نمی‌يابيم.

آقای مطهری
در ريشه‌يابی علل و عوامل اتفاقات ناگوار ۲۰ ماه گذشته ميان ما و شما اختلافاتی وجود دارد. اختلافاتی که شايد بتوان در فضايی آرام به حل و فصل آنان دل بست و شايد هم هيچ گاه به توافقی قطعی بر سر آنان دست نيابيم، اما در اين ميان ما تشابهاتی هم می‌بينيم که می‌توانند محوريتی برای يک حرکت مشترک شوند.

ما به مانند شما از تداوم وضعيت نابسامان کنونی که بن‌بستی ناگوار را بر سر راه کشور قرار داده است به ستوه آمده‌ايم. ما خواستار بازگشت آرامش و آسايش به کشور و رفع فضای کينه و نفرت و خشم هستيم.
ما به مانند شما از تداوم خشونت‌های خيابانی، کشته شدن هم‌وطنانمان و بازداشت‌های گسترده ناخرسند هستيم و توقف اين وقايع تاسف بار را برای مصالح خود و کشور در اولويت می‌دانيم.
ما به مانند شما از قانون‌گريزی و تصميمات شخصی و جناحی و گروهی آسيب ديده‌ايم و بزرگترين قربانی چنين روندی را مصالح کلی کشور و ملت می‌دانيم.
ما به مانند شما راه حل عبور از بحران را نه در فضايی ملتهب و سرشار از دروغ و تهمت، که در سايه آرامش و گفت و گو جست و جو می‌کنيم.
و در نهايت ما نيز چون شما پافشاری بر لجاجت و تماميت‌خواهی را ريشه تمامی اين مصيبت‌ها می‌دانيم و اميدواريم همه شهروندان کشور، به ويژه مسوولين حکومتی با سعه صدر بيشتری به سخنان و مطالبات طرف مقابل گوش فرا دهند.

جناب مطهری
ما اميدواريم همين ميزان از اشتراکات برای آغاز حرکتی مشترک در راستای نيل به توافقی مطلوب (هرچند حداقلی) کفايت کند. پس صادقانه و صميمانه دست ياری به سوی شما دراز می‌کنيم چرا که شما را فردی صادق، هرچند در مخالفت با خود می‌شناسيم.

آقای مطهری
«جنبش سبز ايران» امروز جنبشی متکثر با خواسته‌های گوناگون است. هر کسی از ظن خود يار آن شده و به اعتراف شاخص‌ترين چهره‌هايش هنوز کسی نتوانسته است کليتی را به تمامی اقشار حاضر در آن منتسب کند. با اين حال ما گروهی از دل همين جنبش هستيم که اميدواريم تا با محوريت قانون، انصاف و مصالح ملی شاهد برقراری گفت و گو با نمايندگان منصف و صادق حاکميت باشيم. در اين راه خواسته‌های ما به صورت شفاف مطرح شده و هرکس که مدعی دلسوزی برای کشور و مردم است بايد برای برآورده‌سازی آن‌ها تلاش کند:

ما خواستار رفع حصر خانگی رهبرانمان هستيم. آنانی که در هيچ محکمه‌ای محاکمه نشده‌اند و بر خلاف قانون و بدون هيچ اتهام اعلام شده و جرمی اثبات شده در حصر گرفتار آمده‌اند و از ابتدايی‌ترين حقوق شهروندی خود محروم مانده‌اند.
ما خواهان تضمين حق شهروندان بر تجمعات و راهپيمايی هستيم که صراحتا در بند ۲۷ قانون اساسی ذکر شده است.
ما خواستار آزادی همراهان در بندمان هستيم که گروه گروه و بی‌هيچ گونه اتهام مشخصی بازداشت می‌شوند و بدون محاکمه در دادگاهی رسمی در بند و زنجير به سر می‌برند.

ما خواستار آزادی مطبوعات و رفع هرگونه سانسور هستيم. حقی بديهی و اوليه که در بند به بند قانون اساسی کشور به ويژه مواد ۳، ۲۴ و ۱۷۵ مورد تاکيد قرار گرفته است.

ما خواستار خاتمه دادن به شرايط امنيتی حاکم بر کشور هستيم که آن را بزرگترين خطر برای مصالح ملی و مايه وهن و بی‌آبرويی کشور می‌دانيم.

و در نهايت ما خواستار برگزاری انتخابات آزاد، غيرگزينشی و سالم هستيم که تنها مستبدين و ديکتاتورها می‌توانند با آن مخالفت کنند.

جناب مطهری
بپذيريد که در اين فضا، هر بارقه‌ای از هم‌گرايی، هرچند به مصداق کورسويی لرزان، بايد به فال نيک گرفته شود و مورد حمايت قرار گيرد تا بتوانيم به توافق‌های بزرگ‌تر چشم اميد ببنديم. ما تنها می‌خواهيم به شما اطمينان دهيم که اگر در راستای تلطيف فضا و بازگشت امور کشور به روند عادی خود گامی برداريد صميمانه از اقدامات شما حمايت خواهيم کرد. با اين حال ما گمان می‌کنيم تا زمانی که ارتباط فعالان جنبش با چهره‌هايی که به صورت نمادين رهبران جنبش خوانده می‌شوند برقرار نگردد، حداقل‌های اين توافق هم قابل دسترسی نيست.

 پس اجازه بدهيد از شما بخواهيم تا به نمايندگی از اين جمع اعلام کنيد آزادی رهبران جنبش ما، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از حصر خانگی از جانب فعالان جنبش سبز به مصداق گامی مثبت در راستای اعتمادسازی از سوی حاکميت قلمداد خواهد شد. شما بهتر از هر کس ديگری می‌دانيد که اين چهره‌ها بارها و بارها بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکيد کرده‌اند، پس می‌توان اميدوار بود که همين فصل الخطاب مورد توافق طرفين، دستمايه گفت و گوهای آينده قرار گيرد.

آقای مطهری
ما می‌خواهيم که به رسميت شناخته شويم. از ما ياد کنيد اما نه به عنوان فتنه‌گران که ما تنها معترضيم. ما سوگواران جنبشی وابسته و مدفون شده نيستيم. ما آزادی خواهان مستقلی هستيم که جنبش پويای ما با گذشت ۲۰ ماه سرکوب و فشار همچنان رو به رشد و بلوغ است. ما را فريب‌خورده ندانيد که ما پرسش‌گريم. ما را اقليت ناچيز نشمريد که ما بی‌شماريم حتی اگر در نگاه شما اکثريت نباشيم و در نهايت اينکه از آزادی رهبران و ديگر همراهان دربند ما حمايت کنيد، ما نيز از حکميت شما استقبال خواهيم کرد.

با سپاس از توجه شما و به اميد بازگشت به آرامشی که مصالح کشور و ملت را در بر بگيرد
گروهی از وبلاگ نويسان سبز

وبلاگ های امضا کننده (تاکنون):

امير
شوايک
راز سر به مهر
نثر منصور
DIGIRAZ
تمرين دموکراسی
آرش کمانگير
اوپانيشه
فعلا بی نام
آرزوهای يک دختر کوچولو
گاه نوشت های يک فمنيست سبز
وسوسه ای به نام بودن
رود
حرف حساب
اسپينوزا
مجمع ديوانگان

*دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*
Blog Widget by LinkWithin