header-photo

فرهنگ دلالی را از جامعه سبز بیرون بیاندازیم


جنبش سبز تاکنون بهروزی‌ها و پیروزی‌های فراوانی را هدیه مردم ایران کرده است. شاید یکی از بهترین خیری که عدوی ایران (= کودتاچیان) سبب آن شده‌اند جلوگیری از شکل‌گیری پیروزی شبیه یک رویداد است (چیزی شبیه 22 بهمن 57). پیروزی 22 بهمن 57 به نسبت انقلاب‌های مشابه یک پیروزی آسان و سریع بود و این باعث شد که ناپختگی‌ها و سادگی‌ها و تندروی‌های زیادی سرنوشت ایران را برای همیشه تغییر دهد. جنبش سبز اما عمری یک ساله پیدا کرده و هر روز رشیدتر و خردمند‌تر و واقع‌بین تر می‌شود.

جنبش سبز آگاه است که مسیر ایران بهتر از همین روزها می‌گذرد. اگر خواستار رفتار شایسته با انسان‌ها هستیم از همین الان باید تمرین کنیم؛ اگر می‌خواهیم نفرت و فرهنگ حذف از کشور رخت ببندد باید از نفرت و حذف دوری کنیم و بسیاری موارد دیگر.


ولی آنچه که به نظر می‌رسد اهمیتش از هر مورد دیگر بیشتری باشد تعجیل و کم صبری است که این خود باعث سرخوردگی و ناکامی می‌شود. جنبش سبز باید بکوشد فرهنگ دلالی را که در 30 سال گذشته در تمام گوشه‌های زندگی‌امان نفوذ کرده بیرون بیاندازد و کوشش پیوسته را جایگزین آن کند. جنبش سبز اگر باور داشته باشد که پشتکار و پیوستگی رمز پیروزی است خیلی زودتر هم شاید مزه‌ی پیروزی را بچشد اما اگر بخواهد فقط به میان‌برها و جهش‌ بجای گام برداشتن پیوسته امید ببندد به احتمال بیشتر میوه‌ای جز سرخوردگی نصیبش نخواهد شد.

*دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*
Blog Widget by LinkWithin