header-photo

آداب رفتار اجتماعی ورعایت فضای خصوصی

فضای صمیمی، فضای شخصی، فضای اجتماعی
شاید رعایت فضای خصوصی افراد یکی از پایه‌ای ترین رفتارهای اجتماعی برای ایجاد جامعه‌ای باشد که احترام به انسان‌ها را محترم می‌شمارد. این فضا گاهی فیزیکی و گاهی هم روانی است. مثلا در فرهنگ بریتانیایی وقتی با کسی در حال صحبت هستید درست این است که یک فاصله معقول حدود نیم متر را رعایت کنید و نه اینکه خیلی نزدیک بشوید. شاید بهترین مثال در باره‌ی فضای روانی تفاوت فضای میان «تو» و «شما» خطاب کردن باشد. ولی آنچه که مهم است این است که حتی وقتی آنقدر به کسی نزدیک هستیم که او را «تو» خطاب می‌کنیم باز باید یک فضایی برای آزادی شخصی طرف مقابلمان قایل باشیم.

البته رعایت فضای خصوصی اگر با افراط و تفریط باشد طبیعتا جواب نمی‌دهد و به قول معروف می‌باید ضمن رعایت کلی این فاصله در موارد خاص عقل سلیم را نیز به کار بست. مثلا اگر با کسی صمیمی نیستیم ولی او خود برای جستجوی هم‌دردی به سراغ شما آمده است شاید بد نباشد که با یکی دو سئوال به صورت آزمایشی ببینید می‌خواهد با شما در باره‌ی مسایل خصوصی‌اش درددل کند یا خیر. به هر حال درست است که گاهی رعایت فضای خصوصی افراد باعث کمی کمتر شدن همزیستی عاطفی بین دو طرف ‌می‌شود ولی آسایش روانی‌یی که در دراز مدت برای هر دو طرف ایجاد می‌کند واقعا ارزشمند است. 
Blog Widget by LinkWithin