header-photo

هشدار: جنبش سبز در باره‌ی سرنوشت رهبرانش بسیار جدی است / کودتاچیان جایی برای بخشیده شدن باقی بگذارند


امروز دادستان تهران درخواستی نه تنها بزرگتر از قامت خویش که بزرگتر از سقف کوتاه دخمه‌ی کودتا بر زبان آورد. وی مهندس میرحسین موسوی رییس جمهور برگزیده, شجاع و نجیب مردم ایران را به دلیل صدور بیانیه‌ای در محکومیت اعدام هموطنان کرد تهدید به محاکمه کرد. هزینه‌آور بودن دستگیری هر کدام از رهبران جنبش سبز آن قدر برای سردمداران کودتاچی آشکار است که تاکنون شهامت چنین کاری را نداشته اند ولی چند نکته:

1. موسوی، رهنورد، کروبی امروز بخشی از تاریخ دادخواهی مردم ایرانند (از مشروطه تاکنون) و پشتیبانی از این رهبران از مرزهای اختلافات مرسوم سیاسی گذشته و مطمئن باشید که از معتقدان مذهبی نمازشب خوان تا سکولارهای شناخته شده امروز در پشتیبانی از این چهره‌های راستکردار کوتاهی نخواهند کرد. 

2. رییس جمهور موسوی به ویِژه با آخرین سخن‌ها و بیانیه‌هایش تمام آن چه که باید را به تاریخ و مردم ایران گفته است. دستگیری احتمالی ایشان نه تنها از این بابت آسیبی به جنبش سبز نخواهد زد که بی‌شک احساسات سبز آزادی‌خواهی مردم را دو آتشه‌تر و پی‌گیرترخواهد کرد. 

3. جنبش سبز در باره‌ی سرنوشت رهبرانش بسیار جدی است و اشتباهی از این دست بی‌شک زندگی راحت را از تمام کودتاچیان خواهد گرفت. این یک تهدید نیست،‌ یک واقعیت حتمی است. بارها کودتا اتمام حجت جنبش سبز را نادیده گرفته و بارها سرش به سنگ خورده است. شاید تابحال درس گرفته باشد. 

4. کودتاچیان بدانند که تمام گفته‌ها و کرده‌هایشان در پرونده‌های دادگاه‌های عدالت جنبش سبز نوشته‌خواهد شد. به عنوان یک هموطن دوستدار عدالت و آشتی از کودتاچیان می‌خواهم کاری نکنند که دست عدالت از بخشیدنشان کوتاه شود و سیاه‌بختی تنها سرانجامشان باشد. 

*
دکتـرعلی شـریعتی: در ممکلتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید*
*رسـانه شمایید: این نوشتـه را برای دیگران هم بفرستید.  سبز یعنی استقامت تا بهار*
*«حرف حساب» ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجـــــــــــــــــا مشترک شوند*


1 comments:
صدف

گفت...

شاید بخوان بقول خودشون کار رو تموم کنن...باید مواظب بود
Blog Widget by LinkWithin