header-photo

اختناق قرون وسطایی: پرسش‌ گزینش هیات علمی دانشگاه در دولت کودتا: آیا در راهپیمایی 25 خرداد شرکت کرده اید!؟

{پیام دریافتی: باز نویسی شده}
با هر روز بیشتر ماندن کودتاچیان در قدرت، امکان آزادی و آسایش مردم ایران کمتر می شود و تو گویی بی‌شرمی و بی‌دینی و پایمال کردن حقوق اولیه‌ی انسانی را دیگر پایانی نیست.

امروز خبر رسیده که در روند گزینش هیات علمی دانشگاه‌ها برگه‌ای به آن‌ها می‌دهند که این پرسش‌ها در آن است: آیا در تظاهرات 25 خرداد 1388 شرکت داشته اید؟ و به همین ترتی تاریخ تظاهرات چند ماه گذشته آورده شده و در مورد تک‌تک آن‌ها پرسیده می‌شود و پاسخ‌‌ها نیز بلی یا خیر است. در پایان در‌خواست کننده می پذیرد که چنانچه هر زمانی پس از استخدام آشکار شود که پاسخ‌های خیر نادرست بوده  است و وی در یکی از این راه‌پیمایی‌ها شرکت داشته وی فوری از کاربرکنار می‌شود و حق هیچ‌گونه فرجام‌خواهی نیز ندارد! 

رونوشت به تمام سازمان‌های حقوق بشری تا بدانند هیچ آزادی‌یی در ایران معنا ندارد: نه آزادی باور، نه آزادی کار، نه آزادی دین، نه آزادی راه‌پیمایی و نه آزادی بیان.  
----------------------------------------------
همچنین امروز باز فریاد شیخ شجاع کروبی بلند شده است که:
  • آنان که بیشتر فحاشی کنند و دروغ ببندند نزد دولتمردان عزت بیشتری می یابند!
  • متاسفانه علاوه بر اتخاذ سیاست نهادینه سازی دروغ در جامعه، بکارگیری تعابیر سبک و ناپسند در دو بعد داخلی و خارجی، بدان اضافه شده است.
  • محکم تر از قبل ایستاده ایم و عمل به قانون اساسی را مطالبه می کنیم.
  • نقش مردم را به رسمیت بشناسید. 
  • با ادبیاتی سخیف به تمدن چندين هزار ساله ی ايرانيان دهن کجی می کنند (اینجا)


1 comments:
صدف

گفت...

خدای من ... این کارشون دیگه آخر زمونه
Blog Widget by LinkWithin