header-photo

خواهر زاده رییس جمهور توسط نیروهای امنیتی رژیم تروریستی ولایت فقیه ترور شده استآخرین خبر به نقل از سایت رسمی مخملباف این است که خواهر زاده میرحسین موسوی توسط نیروهای امنیتی حکومت کودتایی ولایت فقیه ترور شده است. بخوانید:

سید علی موسوی حبیبی از چندین روز قبل تلفنی بارها تهدید به قتل شده است. خانواده او از این تهدیدها با خبر بوده اند و برایش ابراز نگرانی می کرده اند.
امروز "عاشورا" یک پاترول جلوی در خانه آن ها ابتدا چندین نفر را جلوی چشم سید علی موسوی زیر می گیرد، بعد از درون پاترول 5 نفر از نیروهای امنتی پیاده می شوند و یکی از آن ها از نزدیک ترین فاصله با کلت به سینه سید علی موسوی شلیک می کند طوری که گلوله از پشت او خارج می شود. بعد آن 5 نفر با پاترول سراسیمه می گریزند.
برادر زن سید علی او را به بیمارستان می رساند اما قبل از آن که سید علی موسوی به بیمارستان برسد به شهادت نائل می شود.
امشب نیروهای امنتی به بیمارستان رفته اند و گفته اند جسد سید علی موسوی را با خود به پزشکی قانونی کهریزک می بریم.(اینجا)
 بدین ترتیب رژیم خون ریز کودتا امروز عملا و رسما تبدیل به یک رژیم تروریست شده است و در این راه دنیا باید تمام رابطه رسمی اش با این رژیم تروریست را قطع کند.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند


1 comments:
ناشناس

گفت...

are shoma rast migin

ghatele in baba ghatele tarane moosavi o saeed epor aghayiam hast. vaghean che rejime terroristi
Blog Widget by LinkWithin