header-photo

فردا در دانشگاه ها، مدرسه ها، ادارات و مراکز شهرستان ها در سوگ آیت الله منتظری راه پیمایی و سوگواری کنیمکودتاچیان تاکنون خانواده های زندانیان سیاسی را از رفتن به قم باز داشته و آن ها را دستگیر کرده اند. همچین هادی احمد قابل و محمد نوری زاد نیز دستگیر شده اند. (اینجا و اینجا) ظاهرا کودتاچیان که می دانند سیل عظیم مردم شهر قم را خواهد گرفت قصد جلوگیری از حضور مردم را دارند.

در هر صورت فردا در تمام محل های صنفی و گروهی باید برای درگذشت این بزرگ مرد و حامی جنبش سبز و حقوق بشر و این روحانی آزاده مراسم سوگواری برگزار شود.
ضمنا چون کودتاچیان تصمیم به محدود کردن اطلاع رسانی گرفته اند تمام دریافت کنندگان این نوشته سعی کنند با تلفن، ایمیل ، پیامک و یا شب نامه و بیانیه و یا به صورت دیداری دیگر هموطنان را در اراده ی استوار مردم در بزرگداشت این عالم بزرگ مذهبی با خبر کنند.
پوسترهای آماده ی چاپ و توزیع این بزرگ مرد آزاده را از اینجـــــا دریافت کنید.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید

حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند


1 comments:
ناشناس

گفت...

احمد قابل دستگیر شده اند نه هادی قابل. لطفا" اصلاح کنید.
Blog Widget by LinkWithin