header-photo

ام القرای ولایت فقیه (قم) با شعار "خامنه ای قاتل است، ولایتش باطل است" به لرزه در آمد / ضرغامی، ضرغامی، مردی نمایش بده!


سال هاست که جمهوری اسلامی، قم را ام القرای جهان اسلام و ولی فقیهش را ولی امر مسلمین جهان می خواند. ولی در مراسم خاکسپاری آیت الله العظمی حسینعلی منتظری باز هم ناراست بودن این ادعا و نادرست بودن اخبار صدا و سیمای کودتا به جهانیان ثابت شد و آبروی نمانده ی دروغ پردازان ولایت بیشتر از پیش رفت. به ویژه وقتی که مردم سوگوار هوشیارانه فریاد می زنند که "دیکتاتور نگاه کن، عزت خدادادیه" آن گاه می توان پی برد که مردم در این سال ها هیچگاه فریب تبلیغات دروغ بوق های ولایت را نخورده اند و گرچه آنان می خواستند که  آیت الله منتظری را در فراموش خانه های ظلم پنهان کنند امروز می بینند که او محبوب است و ولایت مطلقه ی فقیه منفور. 

باز هنگامی که مردم معترض در حرم حضرت معصومه با شعار دادن از خوانده شدن پیام تسلیت سلطانی و پرتبختر علی خامنه  ای جلوگیری می کنند و هنگامی که به شهادت سه فیلم زیر مردم در ام القرای ولایت فقیه، او را قاتل و ستمگر می دانند آن وقت معلوم می شود که روزهای آخر فریب مذهبی را در ایران شاهدیم. 

و آخر این که، برای رسوا کردن هرچه بیشتر دستگاه دروغ ساز صدا و سیمای ولایت فقیه و مردان کودتا مردم هوشیارانه فریاد می زنند که «ضرغامی، ضرغامی، مردی نمایش بده".  این فیلم ها تقدیم آقای ضرغامی و ما  هم می گوییم: ضرغامی، ضرغامی، مردی نمایش بده. 
 


رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
حرف حساب ف-ی-ل-ت-ر است از دیگران بخواهید از اینجــــــــــــا مشترک شوند
Blog Widget by LinkWithin