header-photo

اشتباه استراتژیک کودتاچیان در دسیسه ی پاره کردن عکس آیت الله خمینی

پس از مضحکه ی پاره کردن عکس، کودتاچیان با تکیه بر جو احساسی کوشیده اند با هیاهوها و شانتاژهای رسانه ای جنبش سبز را به انفعال بکشانند. البته نقشه ی عمر عاصی اشان در ابتدا کمی جواب داد ولی بعد از 24 ساعت ورق ها برگشت و تیرشان باز هم به سنگ خورد. اول آن که این توطئه یک دستاورد بزرگ برای جنبش سبز داشت: به سبب ایجاد سئوال و گفت و گو میان فعالان جنبش سبز زمینه ی شفاف تر شدن پایه های نظری و مردم سالارانه ی جنبش سبز فراهم شد و توافقی ضمنی بدست آمد که در ایران فردا همگان حضور خواهند داشت و به جای حذف یک دیگر، منش ها گوناگون اندیشه ای و عقیدتی فقط از طریق انتخابات آزاد با یکدیگر زورآزمایی خواهند کرد و نه از طریق تمامیت خواهی و حذف.

 نتیجه ی دیگر این بازی احمقانه ی کودتاچیان این بود که با ایجاد این سئوال که «رابطه ی آیت الله خمینی با جنبش سبز چیست؟» عملا بدون آن که جنبش را از مدیریت و وزن سیاسی رهبرانش (که همچنان از درون نظام اعتراض ها را رهبری می کنند) محروم کنند بدنه ی معترضان را به دست خود به بیرون از چهارچوب عاطفی-عقیدتی نظام هدایت کردند.

به ویژه چون خردورزی و احترام به حقوق بشر روش بنیادین جنبش سبز است این حیله ی کثیف نتوانست باعث جدایی بین بیشماران جنبش سبز شود و برعکس به پخته تر شدن منش دمکراتیک آن انجامیده است. جنبش سبزی ها همه یک صدایند که ایران فردا خانه ی استوار و سبزی برای همه ی ایرانیان است از هر زبان و عقیده و نژاد.رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید


«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin