header-photo

چند پیش نهاد و فعالیت مهم برای شب های محرم / لعنت بر یزید، سلام بر (میر) حسین


اگر شاخه های فعالیت سبزها د ر شب های محرم متنوع باشد نیروهای کم شمار مزدبگیر کودتاچیان نخواهند توانست با آن رویارویی کنند. فعالیت های زیر و تقسیم وظایف در شب های محرم کودتاچیان را گیج خواهد کرد.

1. همنوایی سبز در نوحه خوانی ها و دسته های عزا داری (یا حسین ، میرحسین و ...). علاوه بر یا حسین میرحسین می توان از "لعنت بر یزید" هم استفاده کرد.

2. پخش بیانیه های آگاهی بخش و عکس های شهدا و مجروحان و کسانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. نکات برجسته ی بیانیه های رییس جمهور موسوی، شیخ شجاع کروبی، و یا قسمت های برجسته ی نامه های نوری زاد می تواند انتخاب های خوبی باشند.

3. شعار نویسی: وقتی که نیروهای کودتا سعی در کنترل تکیه ها و حسینیه ها و دسته ها دارند گروهی می توانند با خیال راحت خیابان های سراسر محله و منطقه اشان را از شعار های سبز پر کنند.

4. جذب نیرو: اگر موقعیت شعار گویی نیست با افراد نزدیک به خودتان وارد گفت و گو شوید و آن ها را به فعالیت بیشتر در جنبش سبز ترغیب و تشویق کنید.

5. عکس برداری و فیلم برداری از مزدبگیران کودتاچی. در ا ین باره بخصوص خانم ها ودخترهای شجاع سبز می توانند به خوبی عمل کنند. هنگامی که دسته ها از خیابان ها رد می شوند و خانواده ها به نظاره مشغولند بهترین وقت شکار کردن سردسته ها و مزدبگیران کودتاچی است.

6. در روزها در مکان های شلوغ (اتوبوس، بازار، مترو، بازارچه ی میوه، دبیرستان، دانشگاه ...) لعنت بر یزید ظالم و قاتل را بلند بگویید. حتما مردم هم با گفتن «بیشمار» با شما همراه می شوند. . کلا محور شعارها و بیانیه ها، شهامت مبارزه با ظلم و بیداد یزیدی باشد.

7. استفاده از صلوات برای جلوگیری از سم پراکنی سخنرانان کودتاچی. در صورتی که سخنرانان می خواستند علیه سبزها بیراه گویی کنند و یا از کودتاچیان طرفداری کنند (قضیه ی پاره کردن عکس و ...) با صلوات کشیدن و فریاد های یا حسین و یا لعنت بر یزید اعتراض خود را نشان دهید.

8. از طریق بلوتوٍث اخبار، فیلم های روشنگرانه و سرودهای حماسی جنبش سبز را پخش کنید (بخصوص خانم ها).

9. با دادن آب به عزاداران از آن ها بخواهید به یزید قاتل لعنت بفرستند و بر (میر) حسین سلام کنند.رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  
اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


Blog Widget by LinkWithin