header-photo

خدمت بزرگ توطئه ی پاره کردن عکس: سبز یعنی تمام ایران: از رضا پهلوی تا روح الله خمینی؛ از گوگوش تا فاطمه رجبی


فریبکاری و ماکیاولسیم اهریمنی کودتاچیان در پاره کردن عکس آیت الله خمینی همچون بومرنگی ناپاک به صورت خودشان بازگشت و چهره زشتشان را کریه تر کرد. مهمتر آن که، این بازی کثیف ناخواسته خدمت بزرگی به جنبش سبز کرد و باعث فربه تر شدن نظری واستوارتر شدن پایه های اجتماعی-سازمانی جنبش سبز شد و می شود. در خلال گفت و گوی های در گرفته بین سبزها در این روزها، جنبش سبز راسخانه باور و اعلام کرد که در ایران فردا همه ی ایرانیان نقش و جای دارند: هم دوستداران آیت الله خمینی و هم هواخواهان رضا پهلوی.

ایران سبز فردا می خواهد تفاوت ها را به رسمیت بشناسد و کسی را به جرم علاقه به این و آن محاکمه و مسخره نکند و او را شهروند درجه دوم نداند. جنبش سبز دارد تمرین می کند که امروز در برابر ستمگر باید همبستگی داشت. علی خامنه ای در سخنرانی اش به طرز سخیفانه ای همراهی گوگوش و رضا پهلوی با جنبش سبز را عیب جنبش دانست و از رییس جمهور موسوی خواست که از آن ها تبری جوید! (اینجا) اغافل از این که جنبش سبز به خاطر همین گوناگونی اش بیشمار است و پای فشارانه به آن افتخار می کند. جنبش سبز دارد هر روز تمرین می کند که در ایران سبز فردا هم گوگوش حق ابراز عقیده داشته باشد و هم فاطمه رجبی.


باری، بگذارید یک بار دیگر راهبرد و اهداف جنبش سبز را برای کودتاچیان و خودمان تکرار کنیم: اهداف جنبش سبز: سرنگونی استبداد و ساختن ایرانی سبز و صلح دوست و مداراگر است. راهبرد اصلی جنبش در زمان مبارزه و بعد از آن به رسمیت شناختن تفاوت ها (نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی، زبانی، طبقه ای، سیاسی، فرهنگی و ...) و حفظ همبستگی ملی است. برای تحقق اهداف جنبش تصمیم بر این است که تفاوت ها حق سخن گفتن داشته باشند و آینده ایران و مسیر راه سبز امید را صندوق رای انتخابات آزاد تعیین کند.
رسانه شمایید. لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.تر است. از اینجــــــــــا مشترک شوید.


1 comments:
ناشناس

گفت...

آموزش مخفی ماندن در اینترنت به همراه دانلود برنامه در وبلاگ اندیشه سبز.
اندیشه سبز | Homepage | 12.15.09 - 9:47 pm | #

این شیوه ی تبلغ و حرف زدن مال شاهی هاست. شماها هرچه تحقیرتون می کنن باز از رو نمی رین. از رو نمی رین چون مامورین.
ali | 12.16.09 - 6:36 am | #

درود بر تو و اندیشه پاک تو.
دموکراسی واقعی یعنی همین
و این پیام روشنی است برای کسانی که به اشتباه گمان میبرند دمکراسی از اندیشه ایرانیان دور است.
Nezam | 12.16.09 - 6:43 am | #
Blog Widget by LinkWithin