header-photo

خاندان پهلوی از ابتدا تا انتها از نگاه عکس

برای از بین رفتن تقدس ها باید تاریخ خواند. در پایین سلسله ی خاندان پهلوی را در قالب 29 عکس ببینید. مسلما این عکس ها برای آنانی که همچنان مست دست بوسی اند گفتنی های فراوان دارد. همچنین پیام ها دارد برای کسانی که با طعن و لعن و نفرین به این خاندان به قدرت و مکنت و رهبری رسیدند و حالا چنان عمل می کنند که صفحات تاریخ از ناجوانمردی، شیادی، دروغگویی، دزدی، فریبکاری و ستمگری اشان شرمناک است. چه کسی است نداند مردمی که فریب دروغ های پوشیده در لباس دین را خوردند هر سال دریغ سال گذشته اشان را می خورند و ... اما دیگر زمان افسوس خوردن ها گذشته است و مردم اراده کرده اند که سرنوشت سبزی را برای خود رقم بزنند و در این راه هیچگاه نباید تاریخ را فراموش کرد. پایدار باد پایداری برای ساختن ایرانی سبز.

(بیشتر این عکس ها را از فیلم جمع کرده ام برای همین کیفتتشان زیاد خوب نیست. )
رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin