header-photo

بایکوت خبری به عنوان ابزاری کارا برای رسانه های سبز؛ بایکوت اول: جنبش کذایی سبز علوی


 تاکنون جنبش سبز با هوشیاری دروغ گزاری فارس و سایت های کودتایی رجا نیوز و ایرنا را تحریم کرده  است اما دوست  هوشمند سبزی دراینجا  نکته خوبی را یاد آوری می کند:
در دنیای رسانه ها و روزنامه نگاری یک روش مرگبار وجود دارد که در مواقع ضروری یک رسانه علیه یک جریان، حکومت یا واقعه ای به کار میبرد. این سلاح نابود کننده " بایکوت خبری" نام دارد. بایکوت خبری درباره شخص ، حکومت ، جریان فکری یا واقعه ای ظرف مدت کوتاهی آن را از پای درمیی آورد ....کاری که باید درباره این جریان سبز علوی کذائی انجام داده همین است.
پس به عنوان اولین قدم به پیش نهاد این دوست سبز از جنبش سبز کذایی علوی شروع می کنیم و هیچ نوع خبری را از این حرکت کور، مجعول و وقیحانه منتشر نخواهیم کرد. و همچنین از این به بعد سبزها تصمیم خواهند گرفت که احتمالا در چه موارد دیگری با سکوت خبری خود بودن بعضی جریان ها و افراد را انکار و خاموش کنند. البته نباید فراموش کرد که برای شناخت حریف همیشه باید از اخبار حریف با خبر بود ولی صحبت این است که می شود انتخاب کرد که به بعضی زمینه ها میدان رسانه ای نداد. جنبش سبز هر روز پخته تر و سبز تر می شود.  16 آذر سبز گرامی بادرسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

kolieh khabar ha marboot be ahmadi va baghie chiz haee ke ne mi khahimeshun bayad baycot beshan.
vaghti esm onha va tasivershun mi ad dar balatarin. baest energy khod ra beheshon ezafe mi konim. dar vaghe be baghashoon komak kardim,
Ma | 11.22.09 - 12:24 am | #
Blog Widget by LinkWithin