header-photo

چرا جامعه های پزشکی و نظام پزشکی نسبت به شهادت دکتر رامین پوراندرجانی واکنش نشان نمی دهند؟


مگر دکتر رامین پوراندرجانی یک پزشک نبود؟ مگر او جانش را بر سر وفاداری اش به سوگند پزشکی از دست نداده است؟ مگر او دلیرانه در برابر کمیته ی ویژه مجلس صداقت حرفه اش را نمایان نکرد و پرده از شکنجه های سرکوبگران بر نداشت؟ مگر صداقت حرفه ای و سوگند پزشکی چیزی نیست که تمام پزشکان در سراسر دنیا را به هم متصل می کند؟ مگر برای همین نیست که پزشکان تنها گروهی هستند که افتخار لقب بدون مرز بودن را پیش از هر گروهی بر خود گذاشتند چون اولین اولویتشان جان افراد است و نه مرزهای جغرافیایی و عقیدتی؟ پس چرا گروها و جامعه های پزشکی، پرستاری و نظام پزشکی در برابر قتل ناجوانمردانه یک پزشک واکنش نشان نمی دهند؟ آیا نمی دانند که اگر در برابر این جنایت ها سکوت کنند این شیوه ی قتل ها شیوه ی همیشگی این خونریزان خواهد شد و فردا شاید نوبت پرشکان و پرستاران دیگر باشد؟

جامعه ی نظام پزشکی برای دفاع از حرفه ی مقدس پزشکی و مراقبت از جان پزشکان ایرانی باید تقاضای کالبد شکافی پیکر پزشک ناکام شهید دکتر رامین پوراندرجانی را به صورت عمومی مطرح کند و مطمئن باشد که مردم ایران نیز از این درخواست آن ها حمایت خواهند کرد. اگر در این باره اقدام جدی یی صورت نگیرد بی گمان جان پزشکان و پرستان از این پس در خطر خواهد بود. همچنین توقع بر این است که جوامع پزشکی دنیا نیز پی گیر شهادت این هم حرفه ای جوان خود باشند.

رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد لطفا این نوشته را برای دیگران هم بفرستید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

چون رئيس سازمان نظام پزشكي(د.صدر) يكي ازحماميان دولت كودتاست رئيس كميسيون بهداشت و درمان هم كه هست يك هفته هم هست كه در ادامه پروژه پاكسازي فرهنگستانها از ا.ن حكم گرفته براي فرهنگستان علوم پزشكي اون بخش از اصلاح طلبان شورايعالي نظام پزشكي مانند دكتر مصطفي معين و .... هم كه رسانه اي ندارند.
ولي همين امروز با دكتر كه بودم خيلي لبراز تاسف كرد از بي خبري موجود
يك دوست | 11.17.09 - 8:34 pm | #
Blog Widget by LinkWithin