header-photo

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به دولت کودتا از نگاه عکس (13 آبان)

عکاس گمنام این عکس ها این کاربر بالاترین است. در عکس ها عزم جدی دانشجویان در مبارزه، پول انداختن آن ها جلوی پای گاردی ها به نشانه ی مزدوری و مواجب بگیری اشان، شهامت بانوان سبز، زندانی بودن دانشجویان در دیوارهای دانشگاه و اتحاد دانشجویان کاملا پیداست. همچنین هنر و شهامت این عکاس سبز نیز ستودنی است. (روی هر عکس کلیک کنید آن را به اندازه ی بزرگتر می بینید.)رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس

Blog Widget by LinkWithin