header-photo

١٣ آبان روز سبز خبرنگاران بیشمار: ایران از شما فرزندان خود دلشاد و سپاس گزار است


در این هنگامه که تمام رسانه ها در چنگ کودتاچیان است و مردم جایی برای سخن گفتن ندارند اگر نبود سخت کوشی و شهامت خبرنگاران بیشمار اما گمنام سبز، نه راه پیمایی های میلیونی، نه شهادت نداها و اخترزندها، نه نماز جمعه ی سبز، نه روز قدس فراموش نشدنی، نه پیوستن اکثر دانشگاه های کشور و دانش آموزان به موج سراسری سبز و نه وحشی گری ها و بربریت کودتاچیان در ضرب و شتم شیرزنان ایرانی در روز سبز 13 آبان بازتابی مناسب می داشت.

اگر در بغداد رسانه های بین المللی با پشتیبانی تانک ها و سربازان ابر قدرت دنیا آمریکا صحنه های پایین کشیدن مجسمه ی صدام را گزارش می کردند در تهران در اوج حکومت نظامی و خشونت کودتاچیان خبرنگاران بیشمار سبز صحنه های پایین کشیده پرده ی عکس خامنه ای و بعد لگد مال کردنش را در عرض یک ساعت در دنیا پخش کردند (اینجا).

هنوز ساعاتی از راه پیمایی نگذشته بود که فیلم های خبرنگاران بیشمار روانه ی اینرنت و خبرگزاری ها شد و در عرض کمتر از 24 ساعت بیش از 200 فیلم ویدئویی و صدها گزارش نوشتنی کوتاه و بلند از وقایع روز 13 آبان به دنیای مجازی فرستاده شده که خوراک اصلی اکثر رسانه های بین المللی قرار گرفت تا اخبار 13 آبان در صدر اخبار دنیا قرار گیرد.

همان طور که خبرنگاران گمنام و بیشمار باعث شدند تا تصویر لحظات دردناک پرواز روح ندا آقا سلطان تبدیل به نماد و پرچم آزادی خواهی مردم ایران شود باز همین خبرنگاران بیشمار بودند که صدای ضجه های دلخراش مادر ندا در غم شکسته و ناپدید شدن سنگ مزار ندای شهیدش را ثبت کردند تا شناعت و وحشی گری دیگری از کوتاچیان به گوش همگان برسد(فایل صوتی در پایین). جنبش سبز آزادی خواهی ایران بدون این خبرنگاران جسور، گمنام و بی شمارش هیچگاه به کامیابی های امروز نمی رسید. پیش نهاد می کنم این "خبرنگاران سبز بیشمار" در مسابقات مختلف نامزد دریافت جایزه بشوند تا از زحمات بیشمار این سبزکرداران به درستی قدردرانی شود و جایگاه مهمشان بدرستی شناخته شود.

 
رسانه شماییـــــــــــــــــــــــد
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است از دیگران بخواهید از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

سلام . لطفا روی ترانه های فریدون فروغی کار کنید . این ترانه ها برای امروز سروده شده است . خصوصا ترانه آی شیاد آن که تکه از آن را واگویی میکنم :
آی شیاد ، میخای بمونی تو ، اما ، صبر که بره میدهم جزای تو ، اما ، صبر که بره میدهم جزای تو ....
این ترانه ها را علاوه بر اینکه به صورت شعار و دسته جمعی میشود خواند ، درون خودروها هم با ولوم بلند هم میشود آن را گذاشت . اگر مایل بودید دکلمه های آن را برایتان ارسال میکنم . در ضمن ناامید نشوید که صبح ظفر نزدیک است .
ariobarzan | 11.07.09 - 12:35 am | #

ترانه فروغی :
ای شیاد ، میخای بمونی تو ، اما
صبر که بره میدهم جزای تو ، (2 )
لطفا روی ترانه های فریدون فروغی کار کنید . برای درون خودروها بالاخص تاکسی ها و مسافر بر های شخصی مناسب است .
ariobarzan | 11.07.09 - 12:40 am | #
Blog Widget by LinkWithin