header-photo

در خواست از خوانندگان « حرف حساب » که آن را از طریق فید یا ایمیل دریافت می کنند


جنبش سبز سراسر مردمی است. هر ایرانی یک رهبر، یک سرباز و یک رسانه  است. حتما شما هموطن عزیز در این راه تلاش زیادی می کنید ولی چون این روزها ایمیل ها و نوشته های فراوانی به دست افراد می رسد شاید تقاضای اطلاع رسانی گاهی کمتر مورد توجه قرار بگیرد. خواستم به این وسیله خواهش کنم به خاطر ف*ی*ل*ت*ر بودن «حرف حساب » لطفا از طریق ایمیل آدرس اشتراک گوگل خوان حرف حساب و یا اشتراک ایمیلی آن را برای دوستانتان بفرستید و به تشکیل شبکه ی اطلاع رسانی سبز کمک کنید.

آدرس های اشتراک خوراک « حرف حساب » ( فید برنر، گوگل ریدر و ...)
http://feeds.feedburner.com/harfehesaab
http://harfehesaaby.blogspot.com/feeds/posts/default
http://harfehesaaby.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

فرم اشتراک ایمیلی «حرف حساب »

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Blog Widget by LinkWithin