header-photo

آیا تعداد جانباختگان دفتر حزب جمهوری اسلامی نسبت به جانباختگان روزانه ی تصادفات ناچیز نیست؟


بعد از آن که آمار شهدای سبز به گوش مردم دنیا رسید کودتاگران وقیح در حالی که خود را مثلا مسلمان می دانند با توسل به انواع دروغ ها و دلیل آوری های خبیثانه و کثیف سعی در سرپوش گذاشتن به اعمال خونین خود را داشته اند. مدتی سعی کردند با پیدا کردن هم نام های شهدا (ترانه موسوی) کل مسئله را دروغ نشان دهند که با شهامت کروبی نقشه ی کثیفشان ناکام ماند. اخیرا هم  از یک سو پدر عروس علی خامنه (حداد عادل) می گوید که فقط سه نفر در کهریزک کشته شده اند و نباید مسئله را بزرگ کرد! و از سوی دیگر مشاور احمدی نژاد (کلهر) شهیدان جنبش سبز را در مقایسه با جانباختگان روزانه ی تصادفات جاده ناچیز می داند (اینجا)!  اول این که: آقای حداد و کلهر اگر از بخت بد فرزندان خود شما به ناحق جان باخته بودند باز همین را می گفتید؟ آیا شما واقعا از جان  انسان ها سخن می گویید؟

دوم: اگر این منطق درست باشد آنگاه باید پرسید: مگر لاجوردی فقط یک نفر نبود؟ مگر مفتح و مطهری هر کدام فقط یک نفر نبودند؟ مگر رجایی و باهنر فقط دو نفر نبودند؟ چرا آن ها را این قدر بزرگ می کنند؟ مگر شهدای دفتر مرکزی جمهوری اسلامی فقط 73 نفر نبودند در حالی که در جبهه ها هزاران نفر شهید شدند و یا به دلیل بی لیاقتی و بی وجدانی مسئولان جمهوری اسلامی متاسفانه هر روز تقریبا همان تعداد از هم وطنان در روز جان عزیز خود را در تصادفات از دست می دهند؟ مگر قرانی که به دروغ ادعای پیروی از آن را می کنید نمی گوید که اگر کسی را به ناحق بکشید انگار تمام بشریت را کشته اید (اینجا)؟ مگر غیر از این است که جمهوری اسلامی با توسل به همین یک نفر ها در جهان فریاد می کشد که ما خودمان قربانی تروریسم هستیم؟ آیا وقاحت و خباثت شما را پایانی هست؟


دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید
اگر نوشته و یا خبری دارید «حرف حساب» آمادگی انتشار آن را دارد. 

رســــــــــــــــــــانه شمــــــــــــــــــــــــایید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از اینجـا مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

دوست من نمی دانم از بازخورد مطالب و مقالاتی که می نویسید چقدر آگاهی دارید
تاثیر مثبت این نوشته ها در مجاب کردن طیف های مردد و منفعل در پیوستن به
توده های مردمی ناراضی بسیار بالاست
دستتان را می فشارم و از صمیم قلب برایتان آرزوی سلامت می کنم

-----------------------------------

عرفان: از اینکه محبت کردی و بازخورد سبزت را گفتی هم ممنونم و هم انرژی گرفتم. سربلند باشید. به امید ایرانی سبز

A | 10.16.09 - 10:22 pm | #

سلام
چند روزی است که انگار کامنتهای من به شما نمی رسد. در رابطه با این متن شما جمله ای از یکی از اصلاح طلبان به یادم آمد که گفته بود
" تعداد کل کشته شدگان انتفاضه از دو طرف اسرائیلی و فلسطینی در کل سالهای آن کمتر از کشتگان یکسال سوانح رانندگی در ایران است"

طرح بسیجی بیا سبز شو را هم به عنوان یک طرح زوگزوانگ معرفی کنید


موفق باشید
مرتضوی | 10.16.09 - 10:58 pm | #

اوغور بخیر! انفجار حزب که دستور خمینی و کار رفسنجانی و سپاه بود که! یادتون رفته! هی هی جبلی قم قم
اورینب | 10.17.09 - 6:14 pm | #
Blog Widget by LinkWithin