header-photo

اگر هر روز فقط یــک کار کـوچـک سبــــــز انجام دهیم می شود میـلیــون هــا کار کـــوچک سبـــــز در روز


برزگ ترین برتری سبزها این است که ما بیشماریم و باید تا می توانیم از این برتری استفاده کنیم. گمان نکنیم دیگران مشغولند ما هم باید اقدام کنیم. بخصوص در شب نامه ها و در دیوار نویسی ها دیگران را به مشارکت سبز دعوت کنیم. لازم هم نیست کارهای خیلی بزرگی بکنیم یا نظم زندگی امان را به هم بزنیم و یا کارهای خطرناک انجام بدهیم. هر کجا هستیم (بخصوص در شهرستان ها) هر روز فقط یک کار کوچک سبز انجام دهیم. فقط یک کار (پول نویسی، دیوار نویسی، پخش شب نامه، ترغیب دیگران به پیوستن به تلاش سبز، نافرمانی مدنی در محیط های اداری، افشا کردن کودتا و تقلب و دروغ های صدا و سیما، و...). عهد کنیم تا سبز شدن ایران عزیز پشتکار داشته باشیم و هر روزحداقل فقط یک کار سبز انجام دهیم. هدف اصلی هم باید رساندن پیام سبز به کسانی باشد که دسترسی به اینترنت ندارند.

دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید
رســــــــــــــــــــانه شمــــــــــــــــــــــــایید
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از اینجـا مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

بسيار زيبا نوشتي متشكرم. لطف كن بگو ما خارج نشينان چكاري متونيم براي ايراني هاي داخل انجام بديم و چطور مي توانيم مفيد باشيم؟
Majid | 10.16.09 - 11:18 pm | #
Blog Widget by LinkWithin