header-photo

شعارهای سبز، آیینه ی پیشــــــروی جنبــــش سبـــــز است: دوربیـــن فیلم برداری دیگر اثر ندارد


شاید نام شعار گذاشتن بر سروده های سبز آزادی خواهان ایرانی ظلم باشد چرا که این دلیران ثابت کرده اند که بین گفته ها و عملشان فاصله ای نیست و آن چه می گویند فقط شعار نیست. آن ها گفتند "اگه تقلب بشه، ایران قیامت می شه" و خیلی ها جدی نگرفتند ولی دیدیم که ایران قیامت شد و آن قیامت همچنان ادامه دارد. سبزها گفتند: "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" و خیمه های فاسد جمهوری اسلامی برای همیشه لرزید. سبزها گفتند: "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" و این یعنی سیاست خارجی جنبش سبز که باز کودتاچیان وابسته به ترور را ترساند. سبزها گفتند: "توپ، تانک، بسیجی دیگر اثر ندارد" و در روز سبز قدس نشان دادند که از دندان نشان دادن کودتاچیان وحشی نمی ترسند. و کودتاچیان ترسیده همچنان با فیلم برداری سعی در ترساندن موج میلیونی شهید داده ی سبز دارند و دانشجویان باز هم پاسخ آن ها را می دهند: دوربین فیلم برداری دیگر اثر ندارد (فیلم آن را در زیر ببینید). مردم ایران راه مقاومت و سربلندی را با شهامت انتخاب کرده اند و نخواهند گذاشت زحمت های سده های آنان به هدر رود. ما مطمئنیم که کامیابی سبز نزدیک است.
دکتر شریعتی: در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید
اگر نوشته و یا خبری دارید «حرف حساب» آمادگی انتشار آن را دارد.
«حرف حساب» ف.ی.ل.ت.ر است لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانید و یا از آن ها بخواهند از  اینجـــا  مشترک شوند. با سپاس
Blog Widget by LinkWithin