header-photo

ما از راه سبز امید منحرف نمی شویم: حق مسلم ما آزادی ما و میهن ماست

1. اعلام تاسیسات جدید غنی سازی هنگامی که کشورهای جهان و کشورهای گروه بیست دور هم جمعند به نظر می رسد از سر ناچاری باشد و نه از سر تدبیر. گمانه این است که افشاگری هفته قبل مجاهدین خلق و نیز احتمال آگاهی آمریکا از وجود چنین محلی باعث شده که جمهوری اسلامی آن را رسما و مثلا داوطلبانه اعلام کند. اینجا

2. دلیل این اعلام هرچه باشد موضع مردم ایران مشخص است. ما مردمی صلح دوست هستیم و خواهان زندگی همراه با عدالت و آزادی در کنار دیگر مردم جهانیم. همان قدر به بی عدالتی در نظام جهانی معترضیم که استبداد و شیادی دینی در داخل ایران عزیزمان را بر نمی تابیم. اما ساختن ایران را مقدم بر هر چیزی می دانیم.

3. ما حاضر نیستیم دنیا ما را به خاطر ماجراجویی های غیر وطن دوستانه و ارتجاعی کودتاچیان تنبیه کند و نیز نمی خواهیم دنیا با کودتاچیان معامله کند. قدم اول برای مبارزه با استبداد دینی و ماجراجویی های حکومت ایران منزوی کردن سیاسی و به رسمیت نشناختن کودتاچیان به عنوان نمایندگان ایران است. ایرانیان به دست آوردهای علمی و فرهنگی خود می بالند و از آن دفاع نیز می کنند ولی قدرت پرستان امروز را لایق سکانداری ایران نمی دانند.

4. برای ایران و ا یرانی آن چه که امروز اولویت دارد برخورداری از آزادی و حقوق اولیه ی انسانی است که اگر این ها نباشد نه غنی سازی هسته ای بدرد می خورد و نه سفرهای فضایی. اتفاقا همین ها در دست مستبدان ستمگر و قدرت پرست به راحتی تبدیل به چماق های بزرگتری برای سرکوب و اختناق و ستمگری می شود، همان که ده ها در شوروی سابق اتفاق افتاد. ما استالینسم اسلامی نمی خواهیم.

5. پیش و بیش از هر چیز حق مسلم ما آزادی بیان و اندیشه و کار و دین و انتخاب است. ما قبل از اینکه مشتاق شکافتن دل اتم باشیم می خواهیم دل هموطنانمان از درد و ماتم خون نباشد و دل جوانانمان با تیرهای استبداد نشانه گرفته نشود. بنابراین کودتاچیان بدانند که راه ما راه سبز امید است و منحرف کردن جامعه و امنیتی و اضطراری کردن فضا ما را از پیگیری حقمان منصرف نخواهد کرد. و سیاستمداران دنیا نیز بدانند که اگر خواهان دنیایی بهتر هستند همراهی با راه سبز امید تنها گزینه است. مردم ایران معامله گران با کودتاچیان را دوست ایران و طرفداران صلح و مردمسالاری نخواهند شناخت.

کسانی که «حرف حساب» را با فیدخوان می گیرند لطفا نوشته های آن را با ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند از اینجـا مشترک شوند. با سپاس


1 comments:
ناشناس

گفت...

عرفان جون
می دونی که خیلی ارادت دارم و دوستت دارم
همیشه به یادت هستم و همیشه وبلاگت را از فید دنبال می کنم

چاکریم شدید

-----------------------------------

عرفان: جشمم روشن رشد کریمسون نازنین. خیلی عزیزی واسمون رفیق. مراقب خودت باش.

ابلیس | Homepage | 09.26.09 - 8:27 am | #
Blog Widget by LinkWithin