header-photo

نهایت عدالت و رافت اسلامی: کسی که داوطلبانه خود را به کلانتری معرفی کرده بود را در کهریزک کشتند


خبر بسیار سهمگین است. به گزارش آینده رامین آقا زاده ی قهرمانی چهارمین شهیدی است که مقامات رسمی کشته شدنش را در شکنجه گاه مخوف کهریزک را باید بپذیرند. اما این تمام ماجرا نیست: ماجرا این  است که ماموران او را در حین تظاهرات دستگیر نمی کنند. ماموران به خانه ی او می روند تا او را دستگیر کنند. ولی او در خانه نبوده. پس از بازگشت مادر رامین و رامین که حتما هر دو می خواسته  اند پایبند قانون باشند و البته به عدالت و رافت اسلامی هم اعتماد 30 ساله داشته اند داوطلبانه به کلانتری مراجعه می کنند که البته او را دستگیر و به کهریزک می برند و کشته اش را تحویل مادر قانون مدار و مسلمانش می دهند! یک نفر لطفا من کج فهم را هدایت کند که تا بتوانم نهایت قانون گرایی و انسانیت و شفقت و رحمانیت  مسلمانی و ... را در این واقعه ببینم.
لینک خبر:  http://ayandenews.com/news/12848/
Blog Widget by LinkWithin