header-photo

روش های معاویه ای و تمام نعل های وارونه ی خامنه ای در خطبه ها ی نماز جمعه

 وقتی که خبر به شام رسید که علی را سر نماز کشته اند همه پرسیدند مگر علی نماز هم می خوانده؟ حال حکایت ماست. معاویه زمان تمام مسلمانان را خوارج جلوه می دهد و خود را به جای علی جا می زند و نماز خوانان و آزادی خواهان را در محراب نماز و آزادی خواهی سر می برد. خامنه ای گذشته از نشان دادن ترس و عجزش تا توانست نعل وارونه زد که شاید نگاه ها را منحرف کند  از آن جمله:

1.  سال هاست همگان داد می زنند که علی از ظلم به زن یهودی هم برمی آشفت ولی در ولایت تو آدم می کشند و به جوانان تجاوز می کنند آن وقت او در خطبه ها خودش را جای علی جا می زند و دیگران را خوارج می خواند!

2. دیگر اندیشان را در قتل های زنجیره  ای و بعد از کشتند و هم اکنون در زندان به شکنجه اسیرشان کرده اند و در خیابان ها به آن ها شلیک می کنند آن گاه می گوید دگر اندیشی آزاد است

3. نوه ی امام را محصور کرده و مردم را از برگزاری مراسم شب قدر در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی محروم می کند آن وقت ادعا می کند راه امام را پیش می برد.

4. اجازه ی برگزاری مراسم سالگرد طالقانی را نمی دهد آن وقت نام آن بزرگوار را با ناراستی به بزرگی یاد می کند.

5. در خطبه ها و فرمان هایش دستور کشتن مردم را صادر می کند آن وقت دیگران را به تقوا دعوت می کند و آن ها را از لغزش در فساد نهی می کند!

6. کسی که ادعا می کند حمایت مردم از حکومت زیاد شده است برای مثال مجبور می شود حمایت قهوه ی خانه ی کشوری در آفریقا را پیش بکشد و از شرکت مردم در راه پیمایی روز قدس بترسد!

7. او که ادعایش اعتراض به ظلم اسراییل در روز قدس بود دستور آتش به ایرانیان زباله نشده در ولایت را صادر کرد!

8. او که جوانان و پیران و نخبگان و کارگران و رنج دیدگان ما از دستش خون می گریند عوام فریبانه ی برای شهادت علی یی اشک تمساح یزدی می ریزد که بر علیه ی معاویه های چون او می جنگید.
---------------------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.
http://harfehesaaby.blogspot.com/feeds/posts/default


1 comments:
ناشناس

گفت...

دست دست نکنيم بچه ها. يک استراتژي واحد بايد تنظيم کنيم براي روزي که احيانا کروبي يا موسوي دستگير ميشن و احيانا اينترنت هم قطع ميشه! اون موقع بايد چه کار کنيم؟ تکليف چيه؟ اون موقع احتمالا اينترنت و موبايل هم قطع ميشه. خب چه جوري بايد همو پيدا کنيم و تصميم واحدي بگيريم؟؟ بايد هرچه سريعتر همين امروز يا فردا در اين مورد به توافق برسيم که اگر موسوي يا کروبي دستگير شدن تکليف هر کس چيه و وظايفش مشخص باشه و همون را مد نظر قرار بده و پيش بره. نظر من اينه که زمان دستگيري، هر کس تنهايي يا با گروهش بايد حملات برق آسا با "کوکتل مولوتف ناپالم" بکنه به مراکز دولتي که در اطراف محل سکونتش هست و بهشون اشراف داره. مثل بانک ها و ادارات دولتي و موسسات دولتي و اونها را به آتش بکشه. مخصوصا شب هنگام که کسي زخمي نشه. تصور کنيد تو همين تهران شب دستگيري فرضا کروبي 500 نقطه به آتيش کشيده بشه! فقط بايد صورت پوشيده باشه که دوربيني نتونه ما را شناسايي کنه. همين. لطفا جدي بگيريد. نزاريد کار به اونجا برسه که هر کي از خودش بپرسه چي کار کنم و ندونه که چه کار هم بکنه!!! حالا هر کار ديگه که صلاح ميدونيد.
نبايست کار به جايي برسه که کاسه چه کنم بخواهيم دست بگيريم. همين الان يک برنامه واحد و منسجم تهيه بشه و همه جا تکثير کنيم تا اگر کروبي و موسوي دستگير شد و اينترنت و موبايل هم قطع شد هر کسي باسه خودش بدونه که هدف چيه و کجا ها را بايست تنبيه کنه. آموزش ساخت "کوکتل مولوتف ناپالم" تو گوگل هست کوکتل مولوتف را هم ده ها روز ميشه کنج خانه نگهداري کرد بنابراين همه آماده داشته باشيم تا به محض دستگيري اينها بتوانيم پشيمونشون کنيم. اين نظام تا داغ نبينه گويا اصلاح نميشه. خامنه اي ميخواد شمشير بکشه. اکس زده مرديکه خودشو حضرت علي داره ميبينه. ديوانه شده، مست قدرت پوچاليش شده. تا شمشير کشيد بايد همه مراکز دولتي را آتيش بزنيم. همه با هم. اين کار را نکنيم آيندگان تف و لعنت به ما ميندازن. مثل الان ما که به 1400 سال پيش
استراتژي واحد بر | 09.12.09 - 5:51 am | #

دست دست نکنيم بچه ها. يک استراتژي واحد بايد تنظيم کنيم براي روزي که احيانا کروبي يا موسوي دستگير ميشن و احيانا اينترنت هم قطع ميشه! اون موقع بايد چه کار کنيم؟ تکليف چيه؟ اون موقع احتمالا اينترنت و موبايل هم قطع ميشه. خب چه جوري بايد همو پيدا کنيم و تصميم واحدي بگيريم؟؟ بايد هرچه سريعتر همين امروز يا فردا در اين مورد به توافق برسيم که اگر موسوي يا کروبي دستگير شدن تکليف هر کس چيه و وظايفش مشخص باشه و همون را مد نظر قرار بده و پيش بره. نظر من اينه که زمان دستگيري، هر کس تنهايي يا با گروهش بايد حملات برق آسا با "کوکتل مولوتف ناپالم" بکنه به مراکز دولتي که در اطراف محل سکونتش هست و بهشون اشراف داره. مثل بانک ها و ادارات دولتي و موسسات دولتي و اونها را به آتش بکشه. مخصوصا شب هنگام که کسي زخمي نشه. تصور کنيد تو همين تهران شب دستگيري فرضا کروبي 500 نقطه به آتيش کشيده بشه! فقط بايد صورت پوشيده باشه که دوربيني نتونه ما را شناسايي کنه. همين. لطفا جدي بگيريد. نزاريد کار به اونجا برسه که هر کي از خودش بپرسه چي کار کنم و ندونه که چه کار هم بکنه!!! حالا هر کار ديگه که صلاح ميدونيد.
نبايست کار به جايي برسه که کاسه چه کنم بخواهيم دست بگيريم. همين الان يک برنامه واحد و منسجم تهيه بشه و همه جا تکثير کنيم تا اگر کروبي و موسوي دستگير شد و اينترنت و موبايل هم قطع شد هر کسي باسه خودش بدونه که هدف چيه و کجا ها را بايست تنبيه کنه. آموزش ساخت "کوکتل مولوتف ناپالم" تو گوگل هست کوکتل مولوتف را هم ده ها روز ميشه کنج خانه نگهداري کرد بنابراين همه آماده داشته باشيم تا به محض دستگيري اينها بتوانيم پشيمونشون کنيم. اين نظام تا داغ نبينه گويا اصلاح نميشه. خامنه اي ميخواد شمشير بکشه. اکس زده مرديکه خودشو حضرت علي داره ميبينه. ديوانه شده، مست قدرت پوچاليش شده. تا شمشير کشيد بايد همه مراکز دولتي را آتيش بزنيم. همه با هم. اين کار را نکنيم آيندگان تف و لعنت به ما ميندازن. مثل الان ما که به 1400 سال پيش
استراتژي واحد بر | 09.12.09 - 6:00 am | #
Blog Widget by LinkWithin