header-photo

آقای خامنه ای تحمیق و دروغ بس است! اگر می گویید مردم اغتشاش گر نیستند پس چرا آن ها را زدید و کشتید و حبس و شکنجه می کنید؟

امروز آقای خامنه ای در پریشان ترین ناراست گویی و تناقض بافی گفت: این غربی ها بودند که لقب اغتشاش گر را به مردم دادند و این توهین به ملت ایران است.

معرفي مردم ايران در رسانه‌هاي امريکايي و اروپايي تحت سلطه صهيونيستها، به عنوان اغتشاش‌گر، اهانت به ملت است.
اگر این گزاره درست باشد پس:

1. تمام ذوب شده های شما از کیهان و صدا و سیما گرفته تا سپاه و بسیج همه ی عمله ی غرب و خط گرفته از دشمن اند چون در تمام این مدت این آن ها بودند که مردم را اغتشاش گر می خواندند. پس لطفا پروژه ی اعتراف گیری را از آن ها شروع کنید.

2.  اگر مردم اغتشاش گر نیستند چرا سایت سپاه عکس جوانان را به عنوان اغتشاش گر چاپ میکند؟ شاید شما فرمانده ی کل قوا نیستید؟ شاید سپاه در خدمت رسانه های تحت سلطه ی صهیونیسم است؟ شایدم سلطه ی صهیونیسم تا تمام اندرونی ها رسیده است؟ شاید دشمن خانگی است؟

3.  اگر مردم اغتشاش گر نیستند چرا آن ها را با باتوم و چاقو و گلوله وحشیانه هدف قرار دادید و شهید کردید؟ چرا به آن ها اجازه ی راه پیمایی مسالمت آمیز که حق قانونی آن هاست ندادید و نمی دهید؟

4. اگر مردم اغتشاش گر نیستند پس چرا حجاریان، ابطحی، امین زاده، تاج زاده، خزعلی، میردامادی، نبوی، به عنوان فرماندهان اغتشاش و صدها دانشجو و غیر دانشجو به عنوان اغتشاش گر در زندان های مخوف و سلول های انفرادی تحت انواع شکنجه ها هستند؟

5. اگر مردم اغتشاش گر نیستند پس چرا می گویید رسانه های خارجی آن ها را به اغتشاش دعوت و تشویق کرده اند؟ یعنی آن ها کسانی را که اغتشاش گر می نامند حمایت می کنند؟ یعنی واقعا ضریب هوشی مردم را اینقدر پایین فرض کرده اید یا اینکه از سایه ی سر دولت هاله ی نوری ناراست گفتن تبدیل به فضیلت ولایی شده است؟

آقای خامنه ای من همچو بیــــــد بر سر ایمان خود می لرزم شما که ولایت مطلقه ی فقیه هستید چطور؟


---------------------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.
Blog Widget by LinkWithin