header-photo

تو دهنــــی محکم احمدی نژاد در مشهد به روحانیون قــــم

احمدی نژاد در مشهد اعلام کرد که رحیم مشایی را خود معاون اول خود خواهد کرد. رحیم مشایی همان کسی است که روحانیون زیادی در قم با او مشکل دارند و حتی از پذیرش احمدی نژاد به خاطر عزل نکردن او خودرای کردند. این مخالفت ها البته به خاطر گنده گویی ها و خبط هایی است که از شخصیت پشت پرده و پدر عروس احمدی نژاد سر زده است. او در مجلس رقص در ترکیه شرکت کرده است، او با مردم اسراییل ابراز دوستی کرده است، یک بار هم گفته بود "دين اسلام به مسلمان بودن ايرانيان افتخار میکند!" که به مذاق بسیاری از بنیادگرایان اسلامی خوش نیامد. در همه ی این موارد صدای کیهان هم در آمد! قضیه ی اسراییلش چنان بالا گرفت که علی خامنه ای مجبور شد باز در یک نماز جمعه به همه خفه شوید بگوید!

به هر حال، همین اول کار احمدی نژاد تصمیمات دولت تقلبی اش! را با تو دهنی زدن به روحانیون قم شروع کرد.
---------------------------------------------------------------
کسانی که نوشته های حرف حساب را از طریق فید خوان می گیرند لطفا نوشته ها را از طریق ایمیل به دیگران هم برسانند و یا از آن ها بخواهند که مشترک شوند.
http://harfehesaaby.blogspot.com/feeds/posts/default
Blog Widget by LinkWithin