header-photo

یک توصیه ی مهم برای مبارزه ی موثر

ما بیشماریم و وفاداران به کودتا کم شمار. باید از هر راه ممکن کودتاخواهان را در محلی که هستید مشغول کنید تا این ها نتوانند نیروهایشان را برای سرکوب مردم متمرکز کنند. مثلا وقتی سایت های اینان مورد حمله قرار می گیرد آن وقت نیروی فنی آن ها صرف رفع مشکل می شود و نخواهند توانست برای سایت های مردمی مشکل ایجاد کنند. و یا اگر مثلا در یک اداره در جاهای مختلف شعار نویسی شود نیروهای بسیج و حراست از ترس اوج گرفتن اعتراضات سعی می کنند در اداره بمانند تا کنترل اوضاع را از دست ندهند و نمی توانند به کمک دیگر سرکوبگران بروند. یا اگر در هر کوی و برزن و مسجد و دانشگاه و ... به هر ترتیبی مشغولیتی برای نیروهای سرکوبگر و یا طرفدار کودتا ایجاد شود آن ها نخواهند توانست به دیگر سرکوبگران ملحق شوند. برای همین هم اعتراضات در تمام شهرها و روستاها و تمام صحنه های ممکن (روز و شب) برای مشغول کردن و خسته کردن نیروها لازم و ضروری است. تاکید می کنم مبارزه ی شبانه برای کسانی که نمی توانند در روز به مردم ملحق شوند در خسته کردن و فرسایش روحیه ی سرکوبگران تاثیر بسیار زیادی دارد. شما هم پیش نهاد بدهید که چگونه می شود اینان را مشغول نگه داشت.


1 comments:
ناشناس

گفت...

عزیز جان باید با روش خودشون وارد عمل بشیم:
از نظر اسلام زنان کافران بر مسلمانان حلال است، این دروغگوهای کلاش از کافر هم بدترند پس باید خانه و خانواده اونها رو شناسایی کنیم و در فرصتهای مناسب به ناموسشون تجاوز کنیم تا خفه بشن و بشینن سر جاشون و احساس امنیت نکنن، بالاخره یا مجبورن بتمرگن تو خونه هاشون یا بیان بیرون. از برادران قزوینی هم میخوام به پسران این نامردها رحم نکنن!
علافتر از شما | 06.15.09 - 1:24 pm | #
Blog Widget by LinkWithin