header-photo

تنفیذ حکم ریاست جمهوری میر حسین موسوی توسط مردم

امروز میر حسین موسوی رییس جمهور منتخب مردم ایران توانست از مردم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش را بگیرد و متقلبان را سر جای خود بنشاند. او مردم را با رهبر عوض کرد و این راهی است که از این پس ایران باید پیش بگیرد. رییس جمهور منتخب و محبوب ایران میر حسین موسوی تاریخ جدیدی را برای ایران رقم خواهد زد. تا قطعی شدن این تغییر مردم نباید از صحنه بیرون بروند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

هموطن،
احمق ترين مردم كسى است كه از تاريخ درس نگيرد و تاريخ را تكرار كند به اميد گرفتن نتيجه ای جز آنچه گذشتگان گرفته اند.
مردم ما بايد خيلى بى شعور باشند كه دراین موقعیت هدفشان فقط برگرداندن رای موسوى يا هر كس ديگرى از اين نظام باشد.
الان ديگر با راى دادن نميتوان از شر ديکتاتورى و فاشيسم خلاص شد، الان بايد خون داد براي آزادى و دموكراسى.
آيا شما آمادگى داريد ؟ آيا موسوى يا کروبى يا هر كس ديگرى كه ادعا دارد حقش تضيیع شده و رايش مخدوش گرديده (كه حتمن هم همينطور است) حاضر است در راه آزادى و دموكراسى و نجات از دست فاشيسم مذهبى و دينى خون دهند ؟
هميشه جريان هاي صادقانه و برگرفته از دل مردم با هدايت هاي غلط ونفوذی به بيراهه رفته و بجاي منتهى شدن به دريا، به باتلاق منتهى شده است.
نگويید كه بايد به تدريج و به صورت نرم انقلاب كرد كه شما هم به احمق هاي تاريخ خواهيد پيوست.
انتخابات، موسوى و کروبى جرقه خوبى بودند تا اين رود خروشان ايجاد شود، ولى مطمئن باشيد كه اینان رهبران خوبى نيستند و نخواهند بود چرا كه خود برآمده و پايبند به اين نظام ديکتاتورى و فاشيستى هستند.
ديکتاتورى و فاشيسم مذهبى هرگز اجازه حركت نرم را نخواهد داد، بلکه فرصت فکر کردن و تدارک بیشتر برای سرکوب به دست دیکتاتورِ خواهد داد. الان كه رود خروشان در جريان است بايد سدها را شكست، نه دلخوش به جويبارى كوچك در آینده ای نامعلوم.
الان بیشتر از هر چیز نياز به رهبر و هدايت كننده ای دانا، شجاع، دلسوز، وطن و مردم پرست، آگاه به اصول دموكراسى و پايبند به راى و نظر مردم، داريم.
رهبر نه به اين معنى كه ديکتاتور ابدى و خودكامه ديگر، بلكه فقط به عنوان مدير و هدايتگراین جريان كه با انتخاب مردم باشد و فقط و فقط با ارده و راي همين مردم و در هر زمان قابل ازل يا انتخاب باشد.
آیا شما توان مديريت و رهبري اين جريان را داريد؟ آيا كسى با خصوصيات ذكر شده كه قابل اطمينان نيز باشد را ميشناسيد؟ بيایيد براي یک بار فقط یک با�
Iran | 06.15.09 - 10:32 pm | #

نكته خيلي جالب در موردآمار راي هاي اخذ شده و بي دقتي وزارت كشور در اعلام آرا
http://www.freeimagehosting.net/.../ 753e7b27ea.jpg
ali | 06.15.09 - 10:36 pm | #

Kesi mituneh eno toe Finglish benviseh?!?!??!?
Ramin | Homepage | 06.15.09 - 10:37 pm | #

I wish I were among you my brave brothers and sisters. I am in exile because of this tyranny atomic mullahs regime. We support you here in Europe and try to convince Europian countries to recognize Islamic regime's government as illegitimate. God bless Iran, God bless my brave sisters and brothers.
Mousa | 06.16.09 - 12:00 am | #

تنها کار ما شده اشک ریختن عرفان جان دیروز این کثافتهای ادم کشت مردم رو کشتن و امروز به اونها میگن اشوب گر
سیروس | Homepage | 06.16.09 - 12:10 pm | #
Blog Widget by LinkWithin