header-photo

امکان تقلب گسترده در حوزه های لندن

در سه حوزه از پنج حوزه ی لندن که توانستم سر بزنم غوغاست.  (حوزه ی کنسولگری، حوزه ی مجمع اسلامی لندن و شهرداری منطقه ی ایلینگ)  با وجود این در هر سه حوزه اسم کاندیداها را بدون ذکر کد نوشته اند و مردم بعد از رای دادن به میر حسین موسوی شماره ی 4 را در برابر شماره ی نامزد می نویسند و هیچ کس هم هیچ تذکری نمی دهد که کد کاندیداتوری موسوی 77 است.


در برخی از حوزه ها مثل اینکه اعتراضاتی صورت گرفته و افراد سر صندوق گفته اند که فقط اسم کاندیداها را می شمارند و کاری به قسمت شماره ندارند. اما رای دهندگان تمام صندوق ها نگرانند و از کمیته ی صیانت از آرا می خواهند که در مورد صیانت از آرای رای دهندگان این حوزه ها که گاهی از شهرهای دور و با صرف هزینه ی بالا به لندن آمده اند تا رای دهند تمام تلاش خود را مصروف دارند.

خیلی از رای دهندگان وقتی بعد از رای دادن متوجه این اشکال شدند بسیار عصبانی بودند.


1 comments:
ناشناس

گفت...

دقیقا این مشکل توی تهران هم بود
همه عدد 4 رو وارد میکردن ( یه آقایی هم اونجا بود که تا میگفتی کد! میگفت همین 4 رو بزن!) و برای دونستن کد اصلی باید میرفتی به بخشی که تعرف میدادن! و ازشون میخواستی تا بگن کد چنده؟! اصلا انگار کدها رو پنهان کرده بودن!
Unknown | 06.13.09 - 3:57 am | #
Blog Widget by LinkWithin