header-photo

آیا انتخابات به دور دوم می کشد؟در دو حالت خیر و در دو حالت بله.

1. اگر رقابت بین احمدی نژاد و موسوی باشد خیر. جمهوری اسلامی تحمل افشاگری های بیشتر را ندارد. بنابر این یا با نهایت تقلب خود را در برابر شورش و قیام مردم قرار می دهد و احمدی نژاد را اعلام می کند ویا به رای مردم احترام می گذارد و از پیروزی سبز میرحسین خبر می دهد.

2. اگر رقابت بین احمدی نژاد و کروبی باشد. باز هم به دلایل بالا یکی از دو راه را خواهند رفت و انتخابات یک مرحله ای خواهد بود.

3. اگر رقابت بین موسوی و کروبی باشد. انتخابات را دو مرحله ای می کنند تا اصلاح طلبان همدیگر را مجروح کنند و با بدن و بدنه ای آسیب دیده و دشمنی عمیق میان گروها و نخبه ها به قدرت برسد.

4. اگر رقابت بین موسوی و رضایی باشد آن وقت باز انتخابات را به مرحله ی دوم می برند تا هر چقدر که می توانند از آرای موثر موسوی کم کنند و ذخیره و تسلایی برای نیروهای سرخورده ی اردوی اصولگرا فراهم کنند.  
Blog Widget by LinkWithin