header-photo

به پرسنل سایت آینده نیوز حمله کرده اند به کمک آن ها بشتابید

سایت آینده نیوز که فعالیت بسیار موثری در حمایت از نیروهای تغییرخواه داشته است و دیروز در یکی ازنوشته هایش روش های مختلف تقلب و دستکاری در آرای مردم را منتشر کرد مورد حمله ی لباس شخصی ها قرار گرفته است طوری که فرستنده ی خبر حتی نتوانسته است خبر را تکمیل کند. هر کس می تواند این خبر را پخش کند و سعی کنند به کمک اینان بشتابند. شاید جانشان در خطر باشد. تمام خبری که بر خروجی آینده  نیوز آمده است این است: 
 دقایقی پیش شماری از نیروها با لباس شخصی با هجوم به دفتر سایت آینده، پس از آن که خود را پستچی معرفی کردند، وارد ساختمان سایت آینده شدند.
 آنها با هجوم

پی نوشت: خبر بالا از روی صفحه ی سایت آینده نیوز برداشته شده است. در زیر تصویر خبر را می گذارم.

Blog Widget by LinkWithin