header-photo

اکنون نماز خواندن هم در خاک ایران باطل است

به فتوای اسلام نماز در ملک غصبی جایز نیست.  امروز خاک عزیز ایران در تصرف دروغگویان و متقلبان است و دیگر نماز هم در این خاک باطل است. اول باید خاک عزیز ایران را از متقلبان و شیادان پس بگیریم.


1 comments:
ناشناس

گفت...

سالهاست که نماز خواندن در میان اسیرمان باطل بوده است. این مدت کجا بودی؟ به فتوای ولی وقیح در رای گیری های دروغین شرکت می کردی؟
Farzan | 06.13.09 - 4:44 pm | #

اگر مردم را توی خیابان ها سرکوب کنند ، چاره فقط اعتصاب است. یک اعتصاب عمومی و طولانی مدت.

تا کل این نظام منفور فلج بشود و همه ی دنیا شاهد آن بشوذ.
سارا | 06.13.09 - 5:15 pm | #
Blog Widget by LinkWithin