header-photo

ایمیل وارده: به جنیفر لوپز رای بدهیددقایقی پیش این ایمیل بدستم رسید بدون هیچ تغییر عینا آن را می گذارم  اینجا. نویسنده اش را هم نمی شناسم. اگر کسی می داند لطفا منبع را در قسمت نظرات بگوید.

به جنيفرلوپز راي بدهيد
از آنجايي كه راي دادن يك پديده فوق ناموسي است و مردم غيور و ناموس مند ما حاضرند جانشان را بدهند اما راي مقدسشان را به همين راحتي توي صندوق نريزند لازم است نكاتي خدمت انور دوستان عزيز عرض شود.

1-      در دوره قبل هر قدر حلقمان را پاره كرديم كه برويد به معين راي بدهيد يك سري از دوستان عزيز مدام افاضات كردند كه مگر چه فرقي مي كند و مگر اينها چه گلي به سر ما زده اند و همه شان سر وته يك كرباسند و ... بعدش كه دور دوم شد همه شان به شكر خوردن افتادند كه برويم راي بدهيم اين اگر بياد زن و مرد رو وادار مي كنه چادر بزنه سرش. بعد كه دير شد و اين بابا آمد و خوب فرقش حسابي رفت توي چشمشان.

2-      يك سري آدمها هستند كه اصولا تحريم مي كنند. خدا مي داند چه چيزي را تحريم مي كنند.. تحريمشان هم اين است كه توي خانه مي نشينند و آنهايي كه راي مي دهند را مسخره مي كنند. اسمش را مي گذارند مبارزه منفي. خدا مي داند كجاي اين كار مبارزه است كه آدم توي خانه اش قايم بشود و هيچ كاري نكند، هيچ كس هم توي دنيا نفهمد كه او توي خانه اش نشسته و هيچ كاري نمي كند و هيچ كس هم خبر دار نشده كه كسي چيز يا تحريم كرده. يكي نيست بگويد عزيزم انقدر مبارزه نكن خطرناك است.

3-       اين آدمهايي كه تحريم مي كنند فكر مي كنند چون خودشان و مادر و پدر و خاله شان تحريم كرده اند و به جايش آن روز رفته اند لواسان با دختر خاله پسرخاله هايشان زده اند رقصيده اند فعاليت سياسي و مبارزه منفي كرده اند. اينها فكر مي كنند كه وقتي خودشان و بقيه يك ميليون نفري كه صداي آمريكا نگاه مي كنند راي ندهند صندوقهاي راي خالي مي ماند و بعد دولت مي آيد توي تلويزيون اعلام مي كند كه فقط 5% از واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده اند و ما فهميديم كه مشروعيت نداريم و حالا مي خواهيم برويم كنار. سر چهار راه هم همه مي ايستيم تا مردم مبارز از لواسان برگردند و ما را به تير هاي برق آويزان كنند.

4-      اين عزيزان فرهيخته عبارت زيبايي بلدند كه مفهومش اين است كه راي دادن به مشروعيت نظام كمك مي كند. اولا كه معلوم نيست كه چرا در نظامي كه بارها و بارها مسوولينش اعلام كرده اند كه در نظام اسلامي راي مردم جايي ندارد و حكم حكم خداست كه ما به اطلاعتان مي رسانيم، انتخابات مشروعيت را بالا مي برد. يعني اينكه انتخابات به عنوان مهمترين ركن دموكراسي چطور مشروعيت يك نظام ضد دمكراتيك را بالا مي برد.

5-      ضمنا در كشوري كه حداقل 40 درصد مردم از روي تكليف شرعي راي مي دهند و اسامي را به ترتيب حروف الفبا و فقط به خاطر ذخيره آخرت توي صندوق مي ريزند و رايشان با آن آقاي پروفسور جامعه شناس و فلان وكيل پايه يك دادگستري يك ارزش را دارد، و صدا سيما هم خيلي راحت مي تواند 40% را 60% اعلام كند( كه از ميانگين جهاني بالاتر است) چرا بايد تحريم چند تا از اين مبارزان شجاع، تاثيري در مشروعيت نظام داشته باشد.

6-      اگر توي آمريكا 50% مردم توي انتخابات شركت نمي كنند براي اين است كه مسالي كه براي بحث بين كانديداها باقي مانده محدود مي شود به حق ازدواج همجنسگرايان، رابطه با ايران و ميزان حقوق بازنشستگي كارمندان كه خيلي واضح است كه آنهايي كه نسبته به همجنسگرايي گرايش يا تضاد خاصي ندارند در انتخابات شركت نمي كنند. اما در ايران فرق دو كانديدا به ازدواج همجنسگرايان و بيمه مادام العمر بازنشستگان محدود نمي شود. ممكن است يكي بيايد و ايران را با جنگ نابود كند و همه ثروت مملكت را بين فك و فاميل و افراد دهاتش پخش كند و هر كسي را كه اعتراض كرد زير شكنجه بكشد و به پليس دستور بدهد توي خيابان زنها و دختران مردم را بگيرند و بعد از تجاوز توي زندان دار بزنند و هر روز توي تمام نقاط دنيا تمسخرش كنند و پول مملكت را توي حلق كشورهاي تازه كشف شده آفريقايي بريزد و روزنامه ها را ببندد و كتاب ها را ممنوع الچاپ كند و تحصيل كرده ها را فراري بدهد و هر وقت كه توي تلويزيون ديده مي شود تن و بدن مردم بلرزد و همه كشورهاي دنيا را به تحريم و تهديد ايران وادار كند. در مقابل ممكن است كانديداي ديگري باشد كه اگر هيچ كار مثبتي نمي كند لااقل همين كارهاي وحشت ناك را هم نكند. اينجاست كه راي ندادن در آمريكا ممكن است تاثير مهمي در زندگي آدم نداشته باشد اما در ايران ممكن است خودش و كشورش را نابود كند.

7-      مردم ما اصولا كيمياگران غريبي هستند. همه با هم بسيج مي شوند كه به كسي كه مشخص است نابودشان مي كند راي بدهند و فرداي انتخابات همه شان شروع مي كنند به پشيماني و غلط كردن و برخي هم منكر مي شوند كه به طرف راي داده اند. بعد همگي بسيج مي شوند كه به يارو فحش بدهند و مسخره ‌اش كنند و جنبش اس ام اسي بر ضدش راه مي اندازند.. بعد از چهار سال كه طرف را مسخره كردند دوباره سر انتخابات مي روند به يارو راي مي دهند. اين از آن نكاتي است كه هيچ تحليل گري تا به حال در جهان متوجه اش نشده است اما براي اولين بار در اينجا علتش را بنده عرض مي كنم. هدف مردم ايران اصولا خنديدن است. مهم نيست به چه چيزي با چه كسي مي خندند. خاتمي هشت سال مردم را به گريه انداخت و جيغ و سوتشان را به هوا برد حالا يكي آمده كه مي شود روزي سه بار به او خنديد. مردم حتي به خودشان و پدرشان هم ميخندند. دليل محبوبيت سريال يوسف غير از مسائل اروتيكش همين سوژه خنده بودندش بود.

8-      ايران ده ميليون بي سواد مطلق دارد كه پنج ميليونش در انتخابات راي مي دهند و اگر خودشان هم نخواهند به آن بابا راي بدهند جايشان راي را مي نويسند. دو و نيم ميليون هم بسيجي هست كه هر كدام دو تا شناسنامه دارند كه مي شود پنج ميليون. پنج ميليون هم از فك و فاميل طرف و جيره خورهاي يارو و خشكه مذهبي هاي مرتجع هستند كه روي هم مي شود پانزده ميليون. اين پانزده ميليون هميشه به يك كانديداي خاص راي مي دهند. در كل اگر تعداد آرا حدود 30 ميليون باشد با يك تقلب پانصد هزارتايي مي شود بالاي 50% آرا را به دست آورد و خلاص. يعني آرا آن پانزده ميليوني كه به كسان ديگر راي مي دهند فايده اي ندارد. اما نكته اين است كه اين 15ميليون راي تعدادش ثابت است. يعني اگر تعداد راي ها از سي ميليون بيشتر باشد آن بابا راي مطلق را نمي آورد و بايد برود دور دوم. بعد از آنجايي كه مردم تازه در دور دوم از خواب بيدار مي شوند و مي فهمند چه خبر است يك مرتبه هجوم مي آورند كه آن يارو انتخاب نشود. يعني حضراتي كه مي خواهند اين آقا راي نياورد و نگران خودشان و بچه هاشان هستند بايد به هر قيمتي كه شده بيايند در انتخابات شركت كنند تا تعداد كل آرا برود بالا و اين 15 ميليون ثابت راي مطلق نياورند.

9-      از آنجايي كه مردم ما خيلي با شرف و غيورند و هر چهار سال يك بار ياد جنايتهاي حكومت مي افتند و از آنجايي كه تك تك افراد آنقدر آزاده و مهم هستند كه رايشان به تقدس تمام جهان است و نمي شود خيلي راحت بروند به كسي كه دستهايش آلوده است راي بدهند و وجدان پاكشان اگر خداي نكرده به كروبي يا موسوي راي بدهند تمام عمر گريبانشان را رها نمي كند و حتي اگر بدانند حضرت محمود مملكت را ويران مي كند باز هم دلشان رضا نمي دهد به موسوي فالانژ و كروبي لر راي بدهند، يك راه حل پيشنهادي وجود دارد كه بدون لكه دار كردن نواميس مي شود در راه نجات از نابودي تلاش كرد. به اين منظور پيشنهاد مي شود كه تمامي عزيزان آزاده و شريف كه دغدغه آزادي و آبادي ايران را دارند به سركار خانم جنيفر لوپز راي بدهند. چرا كه علاوه بر داشتن باسني زيبا كه آرزوي هر ايراني وطن پرست و مبارزي است، ساير اندامش نيز به غايت به قاعده است و در حسن جمال هم كه وصفش از حد بيرون است و صدايش هم كه نياز به معرفي ندارد و از رقصش كه ديگر چه نياز است چيزي بگويم.. حال از آنجايي كه ايشان هم اصليتي ايراني دارند و اجداد دورش شيرازي بوده اند و خاري هستند در چشم تنگ نظران و تماميت طلبان و با اطمينان از اينكه چنانچه در انتخابات كانديدا مي شدند هم صلاحيتشان تصويب نمي شد به او راي مي دهيم تا علاوه بر دهان كجي به نظارت استصوابي، با افزايش تعداد آرا، هم از پيروزي اين مردك در دور اول جلوگيري نماييم و هم وجدان و ناموسمان را حفظ كرده باشيم.

10-    ختم كلام اينكه مهمترين چيز در دنيا براي چهار سال آينده اين است كه اين آقاي احمدي نژاد انتخاب نشود. نتيجه تحريم انتخابات در چهار سال پيش انتخاب ايشان شد كه از تمامي تحريم كنندگان هم اول از همه انتقام گرفت. راي دادن يك پديده ناموسي نيست و اگر هم باشد راي دو سه ميليون نفر تاثيري در مشروعيت نظام ندارد اما  در آينده كشور صد در صد موثر است. اگر قصد نداريد از كسي كه به اندازه اوباما قبولش نداريد راي بدهيد لااقل به جنيفر لوپز كه بيشتر از اوباما هم دوستش داريد( يا هر هنرپيشه و يا سلبريتي ديگري) راي بدهيد كه لااقل تعداد آرا بالا برود تا ما آدمهاي بي وجدان و بي ناموسي كه به آدمي غير از احمدي نژاد راي مي دهيم در دور دوم فرصت دوباره اي براي دفاع از كشور پيدا كنيم.

تكمله: در انتها، به تمام مقدساتي كه مي پرستيد قسم، كشور در وضعيتي است كه يك شبه نمي شود اصلاحش كرد اما تا نابودي كاملش چند شبي بيشتر نمانده. اگر نگران جنگ و تجزيه ايرانيد، اگر به آينده خودتان و بچه هاتان اهميت مي دهيد. اگر نگران تحريم هاي همه جانبه و انزواي مطلق ايران در جهان هستيد.. اگر سيصد ميليارد پول نفتي كه قرار بود سر سفره‌تان بيايد سر از ناكجا در آورده. اگر از گشت ارشاد مي ترسيد. اگر نمي خواهيد توي دانشگاهتان مرده دفن كنند. اگر مي ترسيد كه خليج فارس خليج عربي بشود و جزاير سه گانه هم مثل سهم ايران از درياي خزر از بين برود. اگر به هاله نور اعتقاد نداريد. اگر فكر نمي كنيد يك دختر بچه مي تواند توي زيرزمين خانه اش انرژي هسته اي كشف كند. اگر تا به حال خارج از كشور رفته ايد تا ببينيد همه دنيا به خاطر اين آقا چه تحقيري مي كنندتان؛ اگر هر كدام از اين چيزهايي را كه من گفتم قبول داريد، تلاشتان را بكنيد كه اين آقاي احمدي نژاد ديگر انتخاب نشود.
به جنيفر لوپز و نيكول كيدمن و محمد رضا گلزار و حتي مي توانيد به اخراجي هاي 2 راي بدهيد. فقط راي سفيد توي صندوق نياندازيد.


3 comments:
ناشناس

گفت...

خیلی عالی بود.. تو این وضعیت که همه کس از همه طرف با استدلال هایی که گاه لرزه بر تن آدمیزاد می اندازد، تبلیغ رای ندادن می کنند و آدم رو فسرده و اندوهگین می کنند، خوندن نوشته ات یه جور دوپینگ، یه جور مولتی ویتامین، اصلا خود روحیه بود. اینکه آدم می بینه تنها نیست و «شاید» بشه امیدوار بود...
امین | Homepage | 05.19.09 - 11:33 am | #

واقعا عالی نوشتی . منو که تکون داد .
puya | Homepage | 05.19.09 - 4:25 pm | #

خیلی عالی بود من با اینکه خودم دل خوشی از اینها ندارم ولی باتحریم خیلی مخالفم برای اینکه اگر همه طبقه متوسط پای صندوق بیایند امثال خاتمی وموسوی دایمارای می آورند وحال بعضیها را می گیرندتا بالاخره آقایان از پا دربیایندوالا حالا حالا ها میهمان ما هستند.
abs | 05.19.09 - 4:26 pm | #

این جنیفر اگه کاندید می شد چقدر رائی می گرفت

---------------------------

حرف حساب: فکر شورای نگهبان هم ردش نمی کرد!! ))

سیروس | Homepage | 05.19.09 - 10:05 pm | #

من خیلی تو گوگل گشتم دنبال نویسنده اش. ظاهرا طرف ترجیح می داده متن از نویسنده جدا باشه

---------------------------

حرف حساب: لطف کردی اصغر جان ممنون.

اصغر | 05.20.09 - 1:33 am | #

man jash boodam sasy mankan ro candidate mikardam, ba tavajoh be inke ninash nash ham balade

------------------------

حرف حساب: این نینش ناش که می گن یعنی چه؟!

soheil | 05.20.09 - 7:45 am | #

درود بر عرفان

-----------------------

حرف حساب: افتخار دادید

مسعود مشهدي | 05.20.09 - 8:33 am | #

بسیاری تحریمی ها مثل بنده که تقریباً اطمینان داشتند قراره هاشمی از توی صندوق در بیاد و لزومی به مشارکت در نمایش نمی دیدند در این 4 سال متوجه شده اند که قهر کردن با انتخابات میتونه چه عواقب وخیم و غیرقابل پیشبینی داشته باشه. ناگفته نماند اصلاح طلب ها هم مدیریت ضعیفی داشتند و بنظر میامد از قبل قافیه را باختند.
امیدوارم در این دوره همه عاقانه تر عمل کنیم.
کامران | 05.20.09 - 8:40 am | #

!sleep baba
اتفاقا این دردیه که کارش از مُسکِن گذشته و به جراحی کشیده. مردم ایران باید خیلی خوب اینو درک کنند که حکومت باید سکولار باشه. هنوز خیلیا درک نکردن. امیدوارم احمدی نژاد انتخاب بشه که عموم مردم شیر فهم بشن. البته هزینه زیادی هم باید بدن. غده سرطانی حکومت دینی باید جراحی بشه.

---------------------------

حرف حساب: هیچ وقت این نظر رو بی راه ندیده ام ولی چون احتمال موفقیت و یا شکستش اصلا معلوم نیست و هیچ کسی هم این کار رو رهبری نمی کنه نمی تونم بهش فکر کنم.

recovery | 05.20.09 - 12:37 pm | #

رraai ma: "mir mohsen karobi nejad"!
ali | 05.20.09 - 6:03 pm | #

بابا هر چی کشیدیم از این روشنفکرهای شعار بده کشیدیم که اصلا واقعیت ها رو نمیبینن و فقط به راه حل های ایده آلیستی (اگه پیدا کنن!!) فکر میکنن.

تک تک جوابهات عالی بود اما حیف که نمیخوان که قبول کنن. وقتی نمیخوان منطق هم بهشون کاری نیست. حداقل مردم بخونن و نظرشون عوض بشه خوبه
kati | 05.20.09 - 6:41 pm | #

ببخشید دلایلش !! )
kati | 05.20.09 - 6:42 pm | #

ناشناس

گفت...

فقط اشکال کار اینه که تمام رای های جنیفر لوپز به نفع آقا محمود خونده میشه، به دلیل تشابه ظاهری...
به نظر من اونهایی که میخواهند به جنیفر رای بدهند،بهتره اصلا رای ندهند...ما ملت عادت کردیم همه چیز رو به مسخره بگیریم ولی اینبار واقعا قضیه شوخی بردار نیست
آنیتا | 05.20.09 - 7:34 pm | #

دمت گرم.
امید | 05.21.09 - 6:54 am | #

اولن نويسنده مهم نيست مطلب مهمه! ... در ثاني ايشان چنان از مرحله پرت است و مغلطه مي‌فرمايند كه جواب آن سهل و آسان است!
اينان در تمام اين 30 سال پاي ثابت صندوق بوده‌اند و تمام كم‌كاري‌ها و ندانم‌كاري‌هاي خود را به پاي ما مي‌گذارند و حال كه نظام به فضاحت افتاده است مي‌خواهند راي تحريمي‌ها را هم بخرند چرا تاكنون براي‌تان مهم نبود! نه عزيز همان آلوده شدن دست‌هاي شما كافي‌ست بگذاريد دستان ما آلوده نشود!
من هم مي‌گويم:
اگر مي‌خواهيد احمدي‌نژاد نياييد!
اگر مي‌خواهيد روسري‌ها كمي بالا رود!
اگر مي‌خواهيد چكمه‌هاي‌تان را راحت بپوشيد!
اگر مي‌خواهيد روزنامه‌ها نه كه گله‌اي بلكه يكي يكي بسته شوند!
اگر مي‌خواهيد شكنجه هويدا نباشد و مخفي گردد!
اگر مي‌خواهيد اعدام علني نباشد و در سلول‌ها انجام شود!
اگر مي‌خواهيد پول ملت كمتر به جيب اعراب خارج از كشور و بيش‌تر به جيب اعراب داخل كشور رود!
اگر مي‌خواهيد تندروها به جاي عربده كشي و گشت شبانه بسيجي‌وار در خيابان‌ها در مساجد و پايگاه‌هاي‌شان جمع شوند و هزار اگر و اگر ديگر ..... حتمن به موسوي راي دهيد!
جرا كه تجربه ثابت كرده شما ملت را بايد به مرگ گرفت تا به تب راضي شويد و هر وقت از تب راضي شديد دوباره مرگي ديگر و باز تبي ديگر و باز رضايتي ديگر و اين دور باطل است كه حضرات زنده‌اند و تمام!
...
آقا/خانم ما از قبيله شما نيستيم!
داريوش.ش | Homepage | 05.26.09 - 12:20 pm | #

لینکی که گذاشتم رو اگه تا حالا ندیدین، ببینین. نمونه آماری خوبی دارن. تنها نظرسنجی قابل اعتناست توی اینترنت و البته میشه دلایلش رو هم نوشت. به هرصورت به همه پیشنهاد می کنم توش شرکت کنن. فکر می کنم رای کسی که همت و جرات بیان رایش با کد ملی داره رو میشه معادل چندین رای محاسبه کرد چون چنین فردی احتمالا به راحتی نظرش رو تبلیغ و از اون دفاع می کنه
http://www.tebyan.net/index.aspx....aspx? pid=91703
Anonymous | 05.30.09 - 2:34 am | #

mojtaba hojatoleslami

گفت...

فتنه احمدی‌نژاد. سلام، الان تازه متوجه شدم چرا در سالروز وفات امام خمینی ، حضرت امام خامنه‌ای فرمودند که خود امام خمینی بارها فرمودند اشتباه کردند و منظور ایشان از این حرف چه بود . با رفتار اخیر رئیس جمهور بالاخره روشن شده است که احمدی‌نژاد با دادن نتایج آرا دروغی انتخابات به امام خامنه‌ای، باعث شدند که حضرت امام خامنه‌ای در ملا عام اعلام کنند که حمایت از احمدی‌نژاد بعد از انتخابات، اشتباه بوده است. فتنه اصلی‌ زیر سر احمدی نژاد و خائنین امثال خودش بوده و هست.ای کاش دسته احمدی‌نژاد هم سر به خیابان بگذارند شخصاً ترتیب ایشان را هم از پشت بام خواهم داد. سرباز ولایت من هستم نه آن مشائی دزد.
Blog Widget by LinkWithin