header-photo

چرا می خواهند احمدی نژاد را نگه دارند

این دیگر راز پنهانی نیست که آیت الله خامنه ای در دوران اصلاحات اجازه ی رابطه برقرار کردن با آمریکا را از دولت خاتمی گرفت تا امتیاز این کار به نام اصلاح طلبان نوشته نشود.

 حالا که این رابطه از هر زمانی نزدیکتر به نظر می رسد همان ها که خاتمی را مجبور کردند برای پیروی از فرمان ولایت فقیه در دسشویی سازمان ملل سنگر بگیرد!  نگرانند که تا قبل از اینکه مزه ی میوه ی مسابقه ی رابطه برقرار کردن با آمریکا را بچشند اصلاح طلبان باز بر سر کار بیایند و پیروزی را به نام خود و مردم ثبت کنند.

سیاست خیلی دنیای کثیفی است دنیایی که به اسم مردم، مردم را وجه المصالحه ی بازی های خود قرار می دهد. 
Blog Widget by LinkWithin