header-photo

بی بی سی و پرهیز از بازتاب وحشی گری های اسراییلاز لحاظ اسمی تنها الجزیزه و بی بی سی دو شبکه ی بین المللی هستند که در غزه حضور دارند. در این میان با وجودی که شبکه ی الجزیزه به ارسال فیلم های مختلفی از کشتار مردم بیگناه غزه می پردازد بی بی سی اغلب شب هنگام با خبرنگارش مصاحبه می کرد و هیچ تصویری نشان نمی داد. تا اینکه اخیرا بالاخره  فهمید که می تواند خبرنگارش را به داخل شهر هم بفرستند و فیلم هم بگیرد و بفرستد! اما به جای رفتن به ویرانی ها و صحنه های کشتار مثلا به یک کلاس کوچک در یک مدرسه کوچک رفته و با یک نفر از هفت نفر یک خانواده مصاحبه کرد که بگویند چه زندگی سختی دارند در این مدرسه! رفتار بی بی سی از انزجار گذشته است.

نمونه ی دیگر تحریف واقعیاتی که چند روز گذشته انجام داده این بوده که حدود 80% صحنه هایی که از غزه نشان می دهد را به صورت لانگ شات (نمای دور) نشان می دهد و صحنه های داخل اسراییل (مثلا سوراخ شدن سقف یک خانه که کسی هم در آن حادثه حتی مجروح نشده) را به صورت کلوز آپ (نمای نزدیک) نشان می دهد و ثانیه های طولانی مثلا روی شیشه های شکسته و اثاثیه ی خاک گرفته مکث می کند.

از سوی دیگر با وجودی که مراسم خاکسپاری یک اسراییلی را با جزییات کامل نشان می دهد از نشان دادن صحنه های کشتار در غزه به بهانه ی بسیار تاثیر گذار بودن (هر ترجمه ای که می خواهید برای «گرافیک» بگذارید) از نمایش آن ها خود داری می کند. کلا تا بحال بی بی سی نه صحنه های کشتار را نشان داده و نه ناله و فغان کردن باقی ماندگان کشتگان را. مثلا سه فیلم زیر را با گزارش الجزیره مقایسه کنید. اولی از بی بی سی (ضمنا این گزارش نهایت تلاش بی بی سی در گزارش کشتار غزه در این چند روز بوده  است) دومی از سایت فارسی بی بی سی  و سومی رابط تلویزیون فرانسه (که البته فرانسوی ها هم این را پخش نکرده اند ولی چون من اطلاعات از نحوه ی پوشش خبر شبکه های فرانسوی ندارم قضاوتی نمی توانم بکنم). 
Blog Widget by LinkWithin