header-photo

درود بر کاربرانی که رسم خوشایند دوستی را به دیگران هدیه می دهند

بالاترین جامعه‌ ای ایرانی است. لاجرم از بالاترین نوشتن در باره‌ی جامعه های ایرانی نوشتن نیز هست. در مدت فعالیتم در بالاترین دوستان بسیاری داشته ام. اینان کاربران دوست داشتنی‌یی هستند که رفتار مثبت بالاترین تا حد زیادی به کنش و بودن اینان بستگی دارد. اسم نمی برم ولی بیشتر بالاترینی ها می دانند که چه کاربرانی سعی در ایجاد مفاهمه و دوستی دارند و بودنشان بالاترین را رونق و قدر داد و می دهد.

این کاربران همیشه دعوت به ماندن می کنند و از حذف دیگران شاد نمی شوند، نبودن دیگران را به دعا و توطئه نمی‌نشینند و یا برای رفتنشان فاتحه‌ی تمسخر آمیز نمی‌خوانند. اینان سینه ای سخاوتمند و دلی مثبت دارند و در منفی دادن خسیس ترین هایند. می دانند که قانون برای ایجاد نظم و جلوگیری از خشونت است و آن را اجرا نیز می کنند ولی قانون را بهانه و نقاب خشونت و انتقام نمی کنند. کلام اینان هیچ گاه بوی تحقیر و تمسخر و تهدید و توهین نمی‌دهد و مخالفتشان را محترمانه می گویند (یا حتی نمی گویند). اینان زبانشان را به ناسزا و ناخوش گویی نمی آلایند. کاربرانی اند که خود را نه پلیس کوچه های بالاترین می‌دانند و نه شیخ اخلاق و نه شهنه ی دین و میهن. اینان بارها می‌گویند که فقط یک رای دارند و از موضع یک رای با دیگر کاربران گفت و گو می کنند و بیش از آن بازخواستی نمی کنند چون می دانند که این حق را ندارند.

اینان در صفحات شخصی، لینک‌ها، کامنت‌ها و سایت های کاربران بدخویانه جستجو نمی‌کنند تا آبرویی بریزند. مهربانانه راه نشان می‌دهند و می‌دانند که همه حق دارند اشتباه کنند چون انسانند. می‌دانند که آبروی انسان ها هم‌سنگ جانشان عزیز است و آن را به بازی نمی گیرند. برخی نیز کاربرانی اند که به سبب خارج نشینی تبختر روشن فکری و دمکرات منشی به میهن‌ نشینان سختی ‌کش نمی‌فروشند و لحن عاقل اندر سفیه به خود نمی گیرند. کسانی اند که هنگام گفت و گو فقط به مطرح کردن دیدگاه خود می‌پردازند و نه محکوم و تحقیر کردن دیگری. کاربرانی اند که می دانند حق دست همگان است و تنها دست یک نفر نیست که بتوان بر اساس آن دیگران را خائن، هرزه، لات، عقب افتاده، وطن فروش، خشکه مقدس، طالبانی، مزدور، دزد، و .... نامید.
و البته بسیار خوبی دیگر که به این کوتاه نمی گنجد و شما خوبان همه را دارید. درود بر تمام کاربرانی که از این جنسند و رسم خوشایند دوستی را به دیگران هدیه می دهند.

نکته: خالی از لطف نیست اگر واژه ی کاربر را با هم میهن جابجا کنید. می شود از بالاترین شروع کرد. ء
Blog Widget by LinkWithin